Akcjonariat

 

Struktura akcjonariatu
Struktura
akcjonariatu
Liczba posiadanych
akcji
Udział w kapitale
zakładowym (%)
Liczba
głosów
Udział głosów
na WZA (%)
Zbigniew Jakubas 729 832 51,55% 729 832 51,55%
FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 187 838 13,27 187 838 13,27
Pozostali 497 971 35,18% 497 971 35,18%
RAZEM 1 415 641 100 1 415 641 100