Akcjonariat

 

Struktura akcjonariatu
Struktura
akcjonariatu
Liczba posiadanych
akcji
Udział w kapitale
zakładowym (%)
Liczba
głosów
Udział głosów
na WZA (%)
Zbigniew Jakubas 744 533 52,59 744 533 52,59
FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 187 838 13,27 187 838 13,27
Pozostali 483 270 34,14 483 270 34,14
RAZEM 1 415 641 100 1 415 641 100