KONSTRUKTOR (nr ref.: TT/KO)

09.06.2017

KONSTRUKTOR
(nr ref.: TT/KO)

Do kluczowych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

• Tworzenie dokumentacji technicznej (modele 3D, rysunki wykonawcze i złożeniowe)
• Analiza kinematyczna tworzonych zespołów
• Projekty nowych detali/produktów, modernizacja już istniejących
• Poszukiwanie rozwiązań w zakresie podnoszenia jakości produktów, usprawnienia produkcji i obniżki kosztów wytwarzania
• Wsparcie wydziału produkcji podczas uruchamiania produkcji nowych wyrobów
• Nadzór nad pierwszym montażem
• Aktualizacja dokumentacji technicznej.

Oczekiwania wobec kandydatów:

• Wykształcenie wyższe techniczne - inżynier mechanik lub inna pokrewna specjalizacja
• Min. 3 letnie doświadczenie.
• Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu termodynamiki i mechaniki płynów
• Znajomość programów z zakresu FEM lub CFD będzie dodatkowym atutem
• Umiejętność projektowania  urządzeń mechanicznych i ciśnieniowych
• Znajomość oprogramowania CAD3D/2D (Solid Works lub NX)
• Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
• Znajomość wymagań zasadniczych Dyrektywy Ciśnieniowej i Dyrektywy Maszynowej będzie dodatkowym atutem
• Kreatywność i samodzielność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie.