KONTROLER JAKOŚCI (nr ref.: NJ/KJ)

09.06.2017

KONTROLER JAKOŚCI
(nr ref.: NJ/KJ)

Oczekiwania wobec kandydatów:

• wykształcenie średnie techniczne,
• znajomość  rysunku technicznego,
• umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami pomiarowymi,
• umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
• umiejętność pracy w zespole,
• chęć zdobywania nowych umiejętności i podnoszenia kwalifikacji.

Kluczowe zadania i obowiązki:

• Kontroluje jakość dostaw materiałów, procesu produkcji i montażu oraz jakość wyrobu
na każdym etapie produkcji i montażu, zgodnie z obowiązującymi standardami, procedurami i metodologią oraz przy wykorzystaniu odpowiednich przyrządów, urządzeń i aparatury
• W przypadku stwierdzenia niezgodności rozwiązuje problemy zgodnie z obowiązującymi procedurami
• Aktywnie uczestniczy w opracowywaniu działań zapobiegawczych
• Prowadzi stosowną dokumentację w zakresie przeprowadzonych kontroli, pomiarów, testów, badań i audytów oraz analizuje uzyskane wyniki i wyciąga z nich wnioski
• Opracowuje i aktualizuje stanowiskowe instrukcje kontrolne i badawcze.