Wielowylotowy zawór wtryskowy

12.08.2011

W stacjach redukcyjno - schładzających często występuje problem wtrysku wody chłodzącej w małych ilościach lecz o dużej różnicy wydajności w poszczególnych punktach pracy (duża regulacyjność).

Stosowane dotychczas schładzacze pierścieniowe zasilane z jednego wypływu z zaworu wtryskowego zapewniają regulacyjność ok. 3:1.

Wielowylotowy zawór wtryskowy umożliwia połączenie każdej dyszy z niezależnym wylotem z zaworu i dostarczenie do niej wody w odpowiedniej ilości i pod właściwym ciśnieniem niezbędnym do dobrej atomizacji wtrysku.

Ilość wylotów dostosowana jest do potrzeb konkretnej stacji redukcyjno -schładzającej. Korpus zaworu posiada otwory gwintowe umożliwiające mocowanie zaworu do elementów instalacji. Regulację przepływu uzyskuje się za pomocą grzyba profilowego. Rozmieszczenie i ilość wylotów w korpusie zaworu uwzględniają wymagania w zakresie wartości przepływu dla poszczególnych dysz schładzacza. Wyloty zaworu połączone są z odpowiednimi dyszami schładzacza pierścieniowego za pomocą standardowych przewodów impulsowych z łącznikami gwintowymi.