Referencje

Oświadczamy, że firma POLNA S.A. jest naszym długoletnim kooperantem i dała się poznać jako solidny partner. Nasi klienci wysoko cenią wyroby wspomnianej firmy. 

LABINDEX

Newsletter

Bądź na bieżąco, podaj swój e-mail i zaprenumeruj newsletter

 
archiwum newslettera

Zakup modułu pomiarowo-testowego do badań przepływowych zaworów regulacyjnych.

03.08.2018

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia.
Celem zamówienia jest zakup modułu pomiarowo-testowego do badań przepływowych zaworów regulacyjnych jako elementu korelacji rzeczywistych uzyskanych z pomiarów z symulacjami analiz przepływowych uzyskanych za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

Przedmiot zamówienia.
Moduł pomiarowo-testowy do badań przepływowych zaworów.
Moduł pomiarowo-testowy jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru masowego przepływu medium płynącego (regulowanego) przez badany zawór. Pomiaru przepływu masowego dokonuje się przy zadanej różnicy ciśnień (spadku ciśnienia). Jednym z parametrów wpływających na jakość pomiarów jest brak pulsacji przy zasilaniu badanego zaworu, dlatego też bezpośrednie zasilanie poprzez pompy lub sprężarki jest niedopuszczalne. Badany zawór musi być zasilany przez wcześniej zgromadzone medium w zbiornikach.
W skład modułu pomiarowo-testowego wchodzą następujące elementy składowe:
Stacja wytwórcza wysokiego ciśnienia, zbiorniki wysokiego ciśnienia, zbiorniki wyrównawcze, stacja dokująca dla badanego elementu (zaworu) oraz elementy regulujące przepływ i ciśnienie. Opis szczegółowy powyższych elementów składowych będzie przebiegał zgodnie z kierunkiem przepływu medium dla lepszego zrozumienia funkcjonalności całości modułu pomiarowo-testowego.
Dokładny opis w załączniku.

Postępowanie_ofertowe_zakup_modułu_pomiarowo_testowego_do_badań_przepływowych_zaworów_regulacyjnych

Załacznik nr 1 - moduł pomiarowo-testowy opis techniczny