Referencje

Niniejszym wyrażamy pozytywną opinię o współpracy z firmą Polna S. A.. Jakość wykonania wyrobów oraz niezawodność nie budzą zastrzeżeń, przez co można uznać je za godne polecenia.

mgr Inż. Mirosław Sarzyński

SKAMER ACM Sp. z o.o.

Newsletter

Bądź na bieżąco, podaj swój e-mail i zaprenumeruj newsletter

 
archiwum newslettera

Dofinansowania

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które Spółka realizuje lub zrealizowała a dotyczą one uzyskania dofinansowania.

 

 

1. Postępowania przetargowe

Zakup dwóch serwerów z oprogramowaniem podstawowym:
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/zakup-dwoch-serwerow-z-oprogramowani...
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-rozstrzygniecia...
Zakup czterech stanowisk komputerowych:
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/zaklady-automatyki-polna-sa-oglaszaj...
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-rozstrzygniecia...
Zakup oprogramowania PDM_PLN_FEM_CFD
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/zaklady-automatyki-polna-sa-oglaszaj...
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-rozstrzygniecia....
Zakup licencji na oprogramowanie specjalistyczne do obliczeń numerycznych.
Opis przedmiotu zamówienia zakup licencji na oprogramowanie specjalistycznego - pobierz
Wymagania techniczne dotyczące języka wysokiego poziomu do obliczeń - pobierz/
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-rozstrzygniecia-postepowania-o-udzielenie-zamowienie-zakup-licencji -pobierz

 

 

 

 

 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013.
Oś Priorytetowa (nr i nazwa): 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.
Działanie (nr i nazwa): 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.
Nazwa projektu: Zakup i wdrożenie innowacyjnego, zautomatyzowanego , wielofunkcyjnego stanowiska do prób typoszeregów zaworów odcinających i regulacyjnych dla przemysłowych układów cieczowych i gazowych.
Nr projektu: RPPK.01.01.00-18-585/13
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPK 01.01.00-18-558/13-00  z dnia 30 września 2015r.

 

Całkowita wartość projektu: 1.230.000,00 PLN.  

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 425.000,00 PLN.

Kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa: 75.000,00 PLN

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013.
Oś Priorytetowa (nr i nazwa): 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.
Działanie (nr i nazwa): 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.
Nazwa projektu: Zakup i wdrożenie innowacyjnego, zautomatyzowanego , wielofunkcyjnego stanowiska do prób typoszeregów zaworów odcinających i regulacyjnych dla przemysłowych układów cieczowych i gazowych.
Nr projektu: RPPK.01.01.00-18-558/13
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPK 01.01.00-18-558/13-00  z dnia 30 września 2015r.

Zakup stanowiska badawczo-odbiorczego do badania zaworów regulacyjnych i odcinających umożliwi wprowadzenie (wdrożenie ) dwóch nowych produktów/usług

1. badania zaworów o zakresie średnic nominalnych do wielkości DN 600 włącznie oraz
2. uzyskiwanie zakresu ciśnień testowych do 1200 bar w próbie hydraulicznej, pozwalającego na prowadzenie prób ciśnieniowych zaworów o ciśnieniach nominalnych  co najmniej  do wartości PN 630.