Dofinansowania

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które Spółka realizuje lub zrealizowała a dotyczą one uzyskania dofinansowania.

 

 

1. Postępowania przetargowe

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia:
„Zakup modułu pomiarowo-testowego do badań przepływowych zaworów regulacyjnych”

/sites/default/files/informacja_w_sprawie_rozstrzygniecia_postepowania_o_udzielenie_zamowieni..._0.docx

Zakup modułu pomiarowo-testowego do badań przepływowych zaworów regulacyjnych:

http://www.polna.com.pl/aktualnosci/zakup-modulu-pomiarowo-testowego-do-badan-przeplywowych-zaworow-regulacyjnych.html

Zakup dwóch serwerów z oprogramowaniem podstawowym:
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/zakup-dwoch-serwerow-z-oprogramowani...
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-rozstrzygniecia...
Zakup czterech stanowisk komputerowych:
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/zaklady-automatyki-polna-sa-oglaszaj...
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-rozstrzygniecia...
Zakup oprogramowania PDM_PLN_FEM_CFD
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/zaklady-automatyki-polna-sa-oglaszaj...
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-rozstrzygniecia....
Zakup licencji na oprogramowanie specjalistyczne do obliczeń numerycznych.
Opis przedmiotu zamówienia zakup licencji na oprogramowanie specjalistycznego - pobierz
Wymagania techniczne dotyczące języka wysokiego poziomu do obliczeń - pobierz/
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-rozstrzygniecia-postepowania-o-udzielenie-zamowienie-zakup-licencji -pobierz
Postepowanie ofertowe
Postępowanie ofertowe - zakup modułu pomiarowo-testowego do badań przepływowych zaworów -pobierz
Załacznik nr 1 - moduł pomiarowo-testowy opis techniczny v7.1 - pobierz

 

 

 

 

 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013.
Oś Priorytetowa (nr i nazwa): 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.
Działanie (nr i nazwa): 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.
Nazwa projektu: Zakup i wdrożenie innowacyjnego, zautomatyzowanego , wielofunkcyjnego stanowiska do prób typoszeregów zaworów odcinających i regulacyjnych dla przemysłowych układów cieczowych i gazowych.
Nr projektu: RPPK.01.01.00-18-585/13
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPK 01.01.00-18-558/13-00  z dnia 30 września 2015r.

 

Całkowita wartość projektu: 1.230.000,00 PLN.  

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 425.000,00 PLN.

Kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa: 75.000,00 PLN

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013.
Oś Priorytetowa (nr i nazwa): 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.
Działanie (nr i nazwa): 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.
Nazwa projektu: Zakup i wdrożenie innowacyjnego, zautomatyzowanego , wielofunkcyjnego stanowiska do prób typoszeregów zaworów odcinających i regulacyjnych dla przemysłowych układów cieczowych i gazowych.
Nr projektu: RPPK.01.01.00-18-558/13
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPK 01.01.00-18-558/13-00  z dnia 30 września 2015r.

Zakup stanowiska badawczo-odbiorczego do badania zaworów regulacyjnych i odcinających umożliwi wprowadzenie (wdrożenie ) dwóch nowych produktów/usług

1. badania zaworów o zakresie średnic nominalnych do wielkości DN 600 włącznie oraz
2. uzyskiwanie zakresu ciśnień testowych do 1200 bar w próbie hydraulicznej, pozwalającego na prowadzenie prób ciśnieniowych zaworów o ciśnieniach nominalnych  co najmniej  do wartości PN 630.