Referencje

Współpraca z Działem Marketingu i Sprzedaży, Zakładu Automatyki "POLNA S.A." w Przemyślu jest wzorcowa - kompetentna i rzetelna.

doc dr Bolesław Kiczma

Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego

Newsletter

Bądź na bieżąco, podaj swój e-mail i zaprenumeruj newsletter

 
archiwum newslettera

Dofinansowania

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które Spółka realizuje lub zrealizowała a dotyczą one uzyskania dofinansowania.

 

 

 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.
Oś Priorytetowa (nr i nazwa): I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.
Działanie (nr i nazwa): 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.
Nazwa projektu: Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego POLNA.
Nr projektu: RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16:
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPK 01.02.00-18-0006/16-00 z dnia 29 czerwca 2017r.
Inne informacje:
1. Postępowania przetargowe
Zakup dwóch serwerów z oprogramowaniem podstawowym:
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/zakup-dwoch-serwerow-z-oprogramowani...
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-rozstrzygniecia...
Zakup czterech stanowisk komputerowych:
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/zaklady-automatyki-polna-sa-oglaszaj...
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-rozstrzygniecia...
Zakup oprogramowania PDM_PLN_FEM_CFD
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/zaklady-automatyki-polna-sa-oglaszaj...
http://www.polna.com.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-rozstrzygniecia...

 

 

 

 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013.
Oś Priorytetowa (nr i nazwa): 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.
Działanie (nr i nazwa): 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.
Nazwa projektu: Zakup i wdrożenie innowacyjnego, zautomatyzowanego , wielofunkcyjnego stanowiska do prób typoszeregów zaworów odcinających i regulacyjnych dla przemysłowych układów cieczowych i gazowych.
Nr projektu: RPPK.01.01.00-18-585/13
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPK 01.01.00-18-558/13-00  z dnia 30 września 2015r.