Informacje finansowe

Rachunek wyników

Wybierz okres, za który wyświetlone zostaną wyniki finansowe:

2015 III kw (MSR/MSSF)

Wybrane dane finansoweRachunek wyników,
w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży25409
Przychody netto ze sprzedaży produktów 25290
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów119
Zysk brutto ze sprzedaży 9295
Zysk ze sprzedaży3171
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 3115
Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA)4798
Zysk przed opodatkowaniem3271
Zysk netto2626

2014 (MSR/MSSF)

Wybrane dane finansoweRachunek wyników,
w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży36260
Przychody netto ze sprzedaży produktów 36100
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów160
Zysk brutto ze sprzedaży 12787
Zysk ze sprzedaży4082
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 4554
Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA)6645
Zysk przed opodatkowaniem4831
Zysk netto3892

2013 (MSR/MSSF)

Wybrane dane finansoweRachunek wyników,
w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży36887
Przychody netto ze sprzedaży produktów 36759
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów128
Zysk brutto ze sprzedaży 12393
Zysk ze sprzedaży3940
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 3946
Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA)6394
Zysk przed opodatkowaniem4033
Zysk netto3109

2012 (MSR/MSSF)

Wybrane dane finansoweRachunek wyników,
w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży34490
Przychody netto ze sprzedaży produktów 34252
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów238
Zysk brutto ze sprzedaży 10982
Zysk ze sprzedaży2736
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 2814
Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA)5235
Zysk przed opodatkowaniem2899
Zysk netto2416

2011 (MSR/MSSF)

Wybrane dane finansoweRachunek wyników,
w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży31108
Przychody netto ze sprzedaży produktów 30744
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów364
Zysk brutto ze sprzedaży 9086
Zysk ze sprzedaży1474
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 1288
Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA)3626
Zysk przed opodatkowaniem1955
Zysk netto1612

2010 (MSR/MSSF)

Wybrane dane finansoweRachunek wyników,
w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży28000
Przychody netto ze sprzedaży produktów 27682
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów318
Zysk brutto ze sprzedaży 7685
Zysk ze sprzedaży1019
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 618
Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA)3283
Zysk przed opodatkowaniem846
Zysk netto752

2009 (MSR/MSSF)

Wybrane dane finansoweRachunek wyników,
w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży26910
Przychody netto ze sprzedaży produktów 26700
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów210
Zysk brutto ze sprzedaży 8875
Zysk ze sprzedaży2400
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 1902
Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA)4407
Zysk przed opodatkowaniem1615
Zysk netto2176

2008 (MSR/MSSF)

Wybrane dane finansoweRachunek wyników,
w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży34823
Przychody netto ze sprzedaży produktów 34466
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów357
Zysk brutto ze sprzedaży 12975
Zysk ze sprzedaży5645
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 5385
Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA)7269
Zysk przed opodatkowaniem2119
Zysk netto751

2007

Wybrane dane finansoweRachunek wyników,
w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży33148
Przychody netto ze sprzedaży produktów 32930
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów218
Zysk brutto ze sprzedaży 11745
Zysk ze sprzedaży4837
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 4638
Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA)6466
Zysk przed opodatkowaniem4541
Zysk netto5505

2006

Wybrane dane finansoweRachunek wyników,
w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży30825
Przychody netto ze sprzedaży produktów 30679
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów148
Zysk brutto ze sprzedaży 9067
Zysk ze sprzedaży2906
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 2665
Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA)4624
Zysk przed opodatkowaniem2106
Zysk netto2106

2005

Wybrane dane finansoweRachunek wyników,
w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży28104
Przychody netto ze sprzedaży produktów 28049
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów56
Zysk brutto ze sprzedaży 5862
Zysk ze sprzedaży-525
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) -728
Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA)2092
Zysk przed opodatkowaniem-1460
Zysk netto-1399

Bilans

Wybierz okres, za który wyświetlone zostaną wyniki finansowe:

III kw 2015 (MSR/MSSF)

Wybrane dane finansoweBilans, w tys. PLN
Aktywa trwałe22527
Aktywa obrotowe 14990
Razem aktywa37517
Kapitał własny29223
Zobowiązania długoterminowe3396
Zobowiązania krótkoterminowe4898
Razem pasywa37517

2014 (MSR/MSSF)

Wybrane dane finansoweBilans, w tys. PLN
Aktywa trwałe22646
Aktywa obrotowe 19314
Razem aktywa41960
Kapitał własny33671
Zobowiązania długoterminowe3461
Zobowiązania krótkoterminowe4828
Razem pasywa41960

2013 (MSR/MSSF)

Wybrane dane finansoweBilans, w tys. PLN
Aktywa trwałe23300
Aktywa obrotowe 16437
Razem aktywa39737
Kapitał własny32648
Zobowiązania długoterminowe3352
Zobowiązania krótkoterminowe3737
Razem pasywa39737

2012 (MSR/MSSF)

Wybrane dane finansoweBilans, w tys. PLN
Aktywa trwałe24928
Aktywa obrotowe 11780
Razem aktywa36708
Kapitał własny29457
Zobowiązania długoterminowe3715
Zobowiązania krótkoterminowe3536
Razem pasywa36708

2011 (MSR/MSSF)

Wybrane dane finansoweBilans, w tys. PLN
Aktywa trwałe26364
Aktywa obrotowe 17586
Razem aktywa43950
Kapitał własny36851
Zobowiązania długoterminowe3674
Zobowiązania krótkoterminowe3425
Razem pasywa43950

2010 (MSR/MSSF)

Wybrane dane finansoweBilans, w tys. PLN
Aktywa trwałe28169
Aktywa obrotowe 19028
Razem aktywa47631
Kapitał własny40419
Zobowiązania długoterminowe3794
Zobowiązania krótkoterminowe3418
Razem pasywa47631

2009 (MSR/MSSF)

Wybrane dane finansoweBilans, w tys. PLN
Aktywa trwałe30748
Aktywa obrotowe 15831
Razem aktywa46579
Kapitał własny39667
Zobowiązania długoterminowe4271
Zobowiązania krótkoterminowe2641
Razem pasywa46579