Notowania

Aktualny kurs akcji Polna S.A.

19.90 zł  

(kurs akcji z dnia 2017-06-26)     


Informacje podstawowe
Nazwa: Zakłady Automatyki "POLNA" S.A.
Nazwa skrócona: PLA
Rynek notowań: podstawowy
Przynależność do sektora branżowego: elektromaszynowy
Segment, do którego spółka
została zakwalifikowana:
5 plus
Adres: ul. Obozowa 23, 37-700 Przemyśl
Telefon: 16 678-66-01
Fax: 16 678-65-24
WWW: www.polna.com.pl
Email: sekretariat@polna.com.pl
Prezes Zarządu: mgr inż. Andrzej Piszcz