Referencje

Polecam współpracę z firmą Polna S.A. - zamówienia realizowane są w przewidywanym terminie, obieg informacji nie budzi żadnych zastrzeżeń, serwis sprawny i fachowy.

Labart Sp. z o.o.

Newsletter

Bądź na bieżąco, podaj swój e-mail i zaprenumeruj newsletter

 
archiwum newslettera

Oferta publiczna akcji

 

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
- emisja akcji serii F

Zarzad Zakładów Automatyki POLNA S.A. informuje, że w dniu 18.12.2008 r. otrzymał z Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informacje o rejestracji kapitału zakładowego spółki, w zwiazku z przeprowadzona emisją akcji serii F. Podniesienie kapitału zarejestrowane zostało w dniu 17.12.2008 r. Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji: 9.823.098,80 zł. Ilosc akcji wszystkich emisji: 2.585.026.

Źródło oraz więcej informacji:
"Raport bieżący nr. 36/2008" 

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
- emisja akcji serii E

Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. informuje, że w dniu 17.12.2008 r. otrzymał z Sadu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego informację o rejestracji kapitału zakładowego spółki, w związku z przeprowadzona publiczna emisja akcji serii E. Podniesienie kapitału zarejestrowane zostało w dniu 11.12.2008 r. Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji: 9.489.610,80 zł. Ilość akcji wszystkich emisji: 2.497.266.

Źródło oraz więcej informacji:
"Raport bieżący nr. 35/2008" 

Oferta publiczna akcji

Seria E:
Liczba akcji objętych ofertą to 1.664.844 Akcji Serii E o wartości nominalnej 3,80 zł.
Podstawą prawną emisji Akcji Serii E jest Uchwała nr 2 NWZA z dnia 17 sierpnia 2007 r., zgodnie z którą postanowiono dokonać podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 6 326 407,20 zł. poprzez ofertę publiczną do 1.664.844 akcji zwykłych na okaziciela Serii E z prawem pierwszeństwa do ich nabycia przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Termin oferty
Dniem ustalenia prawa poboru był dzień 5 września 2007 roku. Ostatnim dniem w którym można było nabyć akcje na sesji GPW wraz z przysługującym im prawem poboru był dzień 31 sierpnia 2007 roku. Oznacza to, że osoby które nabyły akcje Emitenta na sesji GPW po dniu 31 sierpnia 2007 roku nie będą uprawnione do wykonywania prawa poboru z tych akcji.

Źródło oraz więcej informacji o ofercie:
"Prospekt Emisyjny str. 151, 5.1.3.1 Terminy publicznej oferty"
"Raport bieżący numer 30/2008"