Podstawowe wskaźniki finansowe

Wybierz okres:

2015 III kw (MSR/MSSF)

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik2015
zysk netto/ przychody ze sprzedaży 10,33 %

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik2015
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 3,06

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik2015
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,22

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik2015
zysk netto/aktywa ogółem 7 %

2014 (sporządzone wg MSR/MSSF)

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik2014
zysk netto/ przychody ze sprzedaży 10,73 %

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik2014
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 4

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik2014
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,20

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik2014
zysk netto/aktywa ogółem 9,28 %

2013 (sporządzone wg MSR/MSSF)

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik2013
zysk netto/ przychody ze sprzedaży 8,43 %

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik2013
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 4,40

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik2013
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,18

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik2013
zysk netto/aktywa ogółem 7,82 %

2012 (sporządzone wg MSR/MSSF)

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik2012
zysk netto/ przychody ze sprzedaży 7 %

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik2012
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 3,33

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik2012
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,20

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik2012
zysk netto/aktywa ogółem 6,58 %

2011 (sporządzone wg MSR/MSSF)

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik2011
zysk netto/ przychody ze sprzedaży 5,18 %

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik2011
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 5,13

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik2011
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,16

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik2011
zysk netto/aktywa ogółem 3,67 %

Bieżące wskaźniki za 2010 (sporządzone wg MSR/MSSF)

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik2010
zysk netto/ przychody ze sprzedaży 2,69 %

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik2010
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 5,57

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik2010
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,15

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik2010
zysk netto/aktywa ogółem 1,58 %

Bieżące wskaźniki za 2009 (sporządzone wg MSR/MSSF)

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik2009
zysk netto/ przychody ze sprzedaży 8,09 %

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik2009
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 5,99

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik2009
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,15

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik2009
zysk netto/aktywa ogółem 4,67 %

Bieżące wskaźniki za 2008

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik2008
zysk netto/ przychody ze sprzedaży 2,16 %

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik2008
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 2,76

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik2008
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,23

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik2008
zysk netto/aktywa ogółem 2,39 %

Bieżące wskaźniki za 2007

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik2007
zysk netto/ przychody ze sprzedaży 16,61 %

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik2007
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 2,67

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik2007
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,35

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik2007
zysk netto/aktywa ogółem 21,57 %

Bieżące wskaźniki za 2006

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik2006
zysk netto/ przychody ze sprzedaży 6,83 %

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik2006
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 0,79

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik2006
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,53

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik2006
zysk netto/aktywa ogółem 9,57 %

Bieżące wskaźniki za 2005

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik2005
zysk netto/ przychody ze sprzedaży -4,97 %

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik2005
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 0,59

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik2005
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,65

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik2005
zysk netto/aktywa ogółem -5,98 %