Referencje

W imieniu firmy BHZ EMET-IMPEX-I wyrażamy uznanie dla ZAKŁADÓW AUTOMATYKI „POLNA” S.A.  z siedzibą w Przemyślu za owocną wieloletnią współpracę. 

BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO Sp. z o.o.

Newsletter

Bądź na bieżąco, podaj swój e-mail i zaprenumeruj newsletter

 
archiwum newslettera

Pytania i odpowiedzi

 • Marzec

  Panie Prezesie,

  Chciałbym Pana poinformować, że w dniu 28 lutego 2011 Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła raport zatytułowany "Wzmocnienie ochrony uczestników rynku kapitałowego".

  Chodzi o wyeliminowanie określonego rodzaju sytuacji, w których pewne zdarzenia, bądź zaniechanie informowania o zdarzeniach mogą tworzyć przewagę informacyjną części inwestorów. Natomiast dla akcjonariuszy i inwestorów, w tym tzw. "drobnych akcjonariuszy" zasadnicze jest respektowanie ich prawa do informacji. W szczególności informacja powinna być przekazywana w sposób zapewniający równy do niej dostęp wszystkim uczestnikom rynku. Rekomendacje Komisji wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i mają służyć likwidacji luk informacyjnych.

  W związku z powyższym uprzejmie Pana proszę o BIEŻĄCE przekazywanie inwestorom WSZYSTKICH istotnych informacji na temat działalności spółki. Pisząc "przekazywanie" mam na myśli oficjalne komunikaty poprzez systemem ESPI. Bo nie może być, że inwestorzy dowiadują się o pewnych ważnych sprawach z opóźnieniem, czy też raz na miesiąc, kwartał. Takie sprawy powinny być upubliczniane na bieżąco - ot chociażby w taki sposób: http://www.montazas.pl/pl/pl_naujienos.html

  I wtedy o takich rzeczach my inwestorzy Polnej, a więc ludzie którzy powierzyli Państwu nasze pieniądze dowiadujemy się o tychże istotnych sprawach dotyczących naszej spółki / naszej współwłasności np. już 11 lutego 2011 roku, a nie dopiero w marcu. Zresztą to samo dotyczy innych potencjalnych inwestorów z GPW, którzy co prawda aktualnie nie są akcjonariuszami Polnej, ale być może chcieliby nimi zostać. Czy oni śledzą sekcję "Pytania i odpowiedzi" aktualizowaną raz w miesiącu na stronie www? Czy oni czytają sprawozdania zarządu? Bardzo w to wątpię. Natomiast z pewnością obserwują depesze ESPI. Obserwują i jeżeli znajdą tam interesujące dla siebie informacje, to odpowiednio reagują.

  Następna sprawa to wyniki za IV kwartał ubiegłego roku. Ja zdaję sobie sprawę z tych podwyżek sen surowców i materiałów, ale dalej nie mogę zrozumieć jak mogliście Państwo dopuścić do tak drastycznego spadku poziomu rentowności netto: z +9,7% wg wyników za III kwartał, do (-)2,8% wg wyników za IV kwartał (spadek o 12,5 pkt. proc. i to w ciągu zaledwie 3 miesięcy!). Przecież macie tam jakieś służby ekonomiczne, jakiś controlling, więc zaraz po znaczącym wzroście cen materiałów powinna pójść adekwatna podwyżka cen wyrobów. Czy trzeba było z tym czekać aż do 2011 roku? Czy tak trudno było przewidzieć czym to się skończy? W Zetkamie czy w Aplisensie jakoś nie było z tym problemu.

  Powiem Panu wprost: jestem po prostu zawiedziony tymi zapewnieniami na temat działań ukierunkowanych na poprawę dochodowości operacyjnej spółki, na temat kontroli kosztów itp. Może się Pan w tej chwili poczuć urażony, ale zarówno ja, jak i moi moi koledzy - akcjonariusze Polnej tak to postrzegamy. My nie jesteśmy z instytucji charytatywnej. Chyba Pan to rozumie, że nie po to inwestowaliśmy w Polną swój kapitał, aby księgować tutaj straty i obserwować jak kurs Polnej stacza się po równi pochyłej.

  I na koniec temat akwizycji: mija kwartał - Państwo milczycie.

  Leszek Kamiński - Gdańsk

  Szanowni Państwo,

  Jednym z doświadczeń, które zdobyłem w ciągu ostatnich 10 lat pracy w zachodnich koncernach o zasięgu światowym, jest naturalna przejrzystość komunikacji, przepływu informacji wewnątrz organizacji, a tym bardziej z akcjonariatem.

  W związku z powyższym, Zarząd Spółki jest w pełni świadomy i bezwzględnie przekonany do tego, że akcjonariusze powinni być na bieżąco informowani na temat działalności przedsiębiorstwa. Dotyczy to też podejmowanych działań strategicznych i bieżących. Równoległa konieczność przestrzegania przepisów (Dz.U.09.33.259 z późn. zm.), wymusza także określone ograniczenia w przekazywaniu publicznie informacji, nawet tych pozytywnych.

  Nawiązując do informacji o litewskim partnerze, z którym została podpisana umowa handlowa o współpracy informuję, iż na obecnym etapie nie wyczerpuje ona znamion umowy o charakterze znaczącym. Dlatego ta informacja jest wyłącznie na stronie internetowej Spółki POLNA. Równolegle podkreślam, że na stronie internetowej litewskiego partnera jest wyraźny błąd. Korekta błędu nastąpi w dniu dzisiejszym.

  W dniu jutrzejszym (piątek) odniosę się do pozostałych pytań i zastrzeżeń, które muszą być bezwzględnie wyjaśnione.

  Uzupełnienie wypowiedzi Prezesa Zarządu z dnia 24 marca, wraz z odniesieniem się do innych pytań, otrzymanych od akcjonariuszy w okresie od 1 do 22 marca 2011.

  Drodzy Akcjonariusze, zapoznałem się bardzo uważnie z treścią otrzymanych pytań. Powtarzam, że traktuję poważnie tę możliwość komunikacji ze wszystkimi akcjonariuszami i liczę na kolejne pytania. Uruchomienie nowej strony internetowej umożliwi też rozwinięcie innych narzędzi komunikacji. Jestem otwarty na wszelkie sugestie. Równocześnie podkreślam, że budowanie, praktycznie od podstaw, zdrowych i przejrzystych relacji wewnątrz Spółki oraz z jej otoczeniem jest procesem długofalowym.

  Pół roku temu podjąłem się kierowania Spółką, pomimo wyraźnie widzianych, potencjalnych trudności w budowaniu rentownej i rozwojowej organizacji. Po pierwszym miesiącu pracy wiedziałem, że nie można kontynuować widocznej dysproporcji pomiędzy maksymalnym wykorzystywaniem zasobów przedsiębiorstwa (z naciskiem na bieżący wynik) a zredukowanymi nakładami na ich utrzymanie i rozwój.

  Zadania i cele, których nowy Zarząd się podjął znalazły odzwierciedlenie w misji, wizji i strategii Spółki, a zostały skonkretyzowane w postaci wartości pieniężnych w charakterze zatwierdzonego planu działalności (na razie) na 2011 rok. W liście do Akcjonariuszy, załączonym do sprawozdania rocznego wskazałem, że 2011 rok będzie trudnym rokiem, ponieważ wymaga podwójnego wysiłku ze względu na zaplanowane działania rozwojowe, w tym akwizycyjne oraz równoległe działania restrukturyzacyjne, których wprowadzenie jest bezwzględnie konieczne.

  Przypomnę:

  1) Polityka zarządzania środkami trwałymi.
  2) Stan infrastruktury zakładowej.
  3) Poziom komputeryzacji i informatyzacji.
  4) Polityka zarządzania zasobami ludzkimi.

  Nie jest moją intencją rozliczanie poprzedniego Zarządu z błędów bądź decyzji negatywnie skutkujących na działalność Spółki. Koncentruje się na wdrożeniu działań, ukierunkowanych na realizację założonych celów. Wymaga to czasu, determinacji i nadzwyczajnej ilości pracy ze strony Zarządu i naszego zespołu.

  Naturalną podstawą zaufania powinna być ocena zysku z podstawowej działalności, wywiązywanie się z danych obietnic, jasności strategii, komunikowania się z inwestorami i innych czynników. Nie wyobrażam sobie pracy w Spółce bez zaufania do Prezesa Zarządu ze strony Akcjonariuszy. W związku z powyższym, nasze spotkanie podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia powinno jednoznacznie to wyjaśnić.

  Wyniki IV kwartału, wyniki 2010.

  Sytuacja ekonomiczno - finansowa i organizacyjna Spółki jest stabilna. Aczkolwiek w celu zapewnienia długookresowego zysku należy przeprowadzić szereg działań w obszarach, o których wspomniałem wcześniej. W IV kwartale wartość sprzedaży produktów została zwiększona w stosunku do poprzednich kwartałów.

  Równolegle wartość wynagrodzeń wzrosła, w tym 260.000 zł z tytułu zawiązania rezerw pracowniczych w oparciu o wycenę aktuarialną na koniec roku 2010. Równocześnie zaznaczam, że w 2009 roku nastąpiło rozwiązanie rezerw na 310.000 zł. Zużycie materiałów w tym energii w okresie grzewczym miało bardzo duży wpływ na poziom zysku (straty) ze sprzedaży. Odnośnie zysku (straty) z działalności operacyjnej - znaczący wpływ miała wartość 185.760 zł w pozycji strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych. Odnośnie zysku (straty) netto znaczący wpływ miała korekta wartości podatku odroczonego naliczonego po pierwszym półroczu.

  Akwizycja, czy skup akcji.

  W bieżącym tygodniu udzielę informacji na temat podjętych działań i stopnia ich zaawansowania. Uważam, że spekulacje i pośpiech w tak ważnej sprawie dla Spółki nie są potrzebne.

  Odnośnie kursu akcji - wiadomo, że ma na to wpływ szereg czynników, w tym spekulacyjny. Opierałbym się na sytuacji finansowej, perspektywach rozwoju oraz wartości księgowej akcji.

  W jednym z pytań porównano Spółkę z inną firmą z branży. Istotnie, potwierdzam, że długofalowa strategia i konsekwencja w jej przestrzeganiu mają wpływ na wartość Spółki.

  Poziom przekonania i motywacji w celu zapewnienia skutecznego zarządzania Spółką z mojej strony jest bardzo wysoki. Zakup akcji nie ma na to wpływu. Nie wykluczam dokonania w przyszłości zakupu.

  Z poważaniem,
  Miroslav Kozlovski
  Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

  Uzupełnienie wypowiedzi Prezesa Zarządu z dnia 24 marca 
  Zaawansowanie działań w zakresie akwizycji.

  Zapowiedziałem przekazanie pod koniec tygodnia informacji na temat działań akwizycyjnych:

  pod koniec pierwszego kwartału, zostały wybrane dwa podmioty, które zdaniem Zarządu dobrze wpisują się w strategię rozwoju Spółki i zwiększenia jej wartości. Są one obecnie dokładnie analizowane.

  Przypominam, że celem nadrzędnym jest osiągnięcie długookresowego, stabilnego wzrostu wartości Spółki, opartego na solidnych fundamentach organizacyjnych, planie rozwoju i przejrzystej strategii. Przejęcie innego podmiotu nie jest celem samym w sobie, lecz działaniem wzmacniającym naszą wartość.

  Z pewnością Spółka, którą kieruję od 6 miesięcy nie będzie działała w zakresie akwizycji w oparciu o ryzykowny pośpiech.

  Na koniec chciałbym się odnieść do ostatnich wypowiedzi, znajdujących się na forum, z którego zawartością starałem się raz na kwartał zapoznać (do dzisiaj). Na Walnym Zgromadzeniu będzie możliwość odniesienia się, w bezpośredniej rozmowie, do tych wypowiedzi.

  Z poważaniem,
  Miroslav Kozlovski
  Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

   

   

 • Luty

  Witam serdecznie,

  Mam do Państwa 3 pytania:

  1) Czy zgodnie z tym co zostało upublicznione w komentarzach do arktykułu nt. sytuacji płacowej w Polnej zamieszczonego w prasie regionalnej prawdą jest, iż Polna zwiększyła zatrudnienie m.in. o 3-ch specjalistów. Jacy są to specjaliści / jaka będzie ich rola w przedsiębiorstwie? O ile wzrosło zatrudnienie ogółem w spółce: interesują mnie stany zatrudnienia na dzień 30.IX.2010 i 31.01.2011?

  2) Jak zostanie rozliczona "odprawa" byłego prezesa - pana Zakonka: czy będzie to jednorazowy zapis księgowy obciążający koszty i wynik roku 2010, czy też spółka rozłoży te koszty w inny sposób?

  3) Ostatnio słyszy się o galopującej inflacji, wzroście kosztów paliwa, transportu, metali kolorowych itp. W jaki sposób Polna zamierza sobie z tym problemem poradzić? Czy spółka podwyższała ostatnio ceny swoich wyrobów. Jeżeli tak, to kiedy i o ile (mniej-więcej) procent?

  Życzę powodzenia w pracy i w życiu osobistym.

  Wykwalifikowana i wyspecjalizowana kadra, to jedna z podstawowych składowych fundamentu każdego przedsiębiorstwa.

  Rynek kształtuje oczekiwania wobec Spółki w zakresie jakości, technologii, projektowania, produkcji, ogólnie wszystkich obszarów firmy, przekładając to wszystko na konieczność ciągłej redukcji kosztów i ciągłe doskonalenie.

  W grudniu 2010 przedstawiłem Państwu obszary, które muszą być bezwzględnie poprawione. Zarząd nie będzie kontynuował zachowawczego sposób zarządzania i koncentrowania się wyłącznie na bieżących wynikach finansowych. Zarząd opiera się także na jakości strategii i organizacji, na przejrzystych relacjach wewnątrz Spółki, na ukształtowaniu zmotywowanej i świadomej celów kadry kierowniczej, na motywacji i zaangażowaniu załogi, na ciągłym doskonaleniu, na gotowości do przeprowadzania zmian i wdrażania najlepszych praktyk. Spojenie tych ważnych czynników wymaga czasu i poświęcenia. Działania te wynikają także z ustalonych misji, wizji, celów strategicznych i opierają się na założonych wartościach.

  Dlatego, informacja o zatrudnieniu powinna być interpretowana w kontekście powyższych argumentów. Odnośnie obszarów, gdzie zostali zaangażowani specjaliści są to: planowanie produkcji, logistyka i zakupy, produkcja (kierownik wydziału), sprzedaż. Równolegle jest oceniany poziom kompetencji pozostałych specjalistów, pracujących w Spółce.

  Ceny materiałów faktycznie uległy wzrostowi. Należy uwzględnić też znaczącą redukcję cen sprzedaży na przełomie 2009 i 2010 w celu utrzymania klientów. Podwyższenie cen w 2011 nie rekompensuje tej różnicy. Dlatego obecnie prowadzone są prace w celu przemyślanej redukcji kosztów.

  Kwestię odpraw reguluje polityka tworzenia rezerw z odpowiednim wyprzedzeniem.

  Informacje dodatkowe:

  W lutym 2011 podpisane zostały kolejne umowy o współpracy handlowej, jest wśród nich firma ze wschodniej części Europy. Firma specjalizuje się, między innymi, w projektowaniu i dostarczaniu instalacji przemysłowych z wykorzystaniem armatury.

  Nowa strona internetowa - w lutym Zarząd zdecydował o zwiększeniu zakresu prac do wykonania. Zakończenie prac, zgodnie z aktualnie podpisaną umową, potwierdzone zostało na kwiecień 2011.

  Z poważaniem,
  Miroslav Kozlovski
  Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

 • Styczeń

  Witam Panie Prezesie, W związku z zapowiadaną przez Pana poprawą PR Spółki jako drobny akcjonariusz miałbym kilka pytań/sugestii:
  1. Czy Spółka planuje comiesięczną publikację sprzedaży jak czyni to np. Elstaroil, Lentex itd.? Moim zdaniem znacznie poprawiłoby to wizerunek Spółki i akcjonariusze nie dowiadywaliby się o zapowiadanej przez Pana poprawie tylko w raportach okresowych.
  2. Czy mógłby Pan Prezes napisać jakie są kursy EUR i USD przyjęte do sporządzania budżetu na rok 2011 oraz jaki jest zakładany udział eksportu w sprzedaży towarów?
  3. Jak zaawansowane są pracę nad pozyskaniem długoterminowych kontraktów w celu ustabilizowania/wzrostu poziomu sprzedaży? (np. z Orlenem?)
  4. Czy kwestia domagania się odszkodowania od ING w sprawie opcji walutowych została już całkowicie zamknięta i Spółka nie będzie próbowała odzyskać tych pieniędzy?
  5. Czy Spółka zabezpiecza w jakikolwiek sposób ryzyko walutowe i surowcowe?
  6. Kiedy zostanie zaktualizowana strona internetowa - np. sekcja Aktualności ma ostatni wpis z 26 lipca 2010r.?
  Prosiłbym o udzielenie odpowiedzi na Państwa stronie internetowej i życzę wielu sukcesów w zarządzaniu Spółką. 

  Spółka nie publikuje prognoz. Aczkolwiek nie wykluczam tego w przyszłości, uzależniając to, w dużej mierze, od portfela zamówień długoterminowych. W tym zakresie, w obecnej chwili, skupiliśmy się na działaniach w Polsce oraz na wschodzie. Zarząd z pewnością podzieli się informacją o wynikach tych działań z akcjonariuszami Spółki.

  Spółka nie prowadzi działań w zakresie odszkodowania za opcje walutowe. Efekty starań innych Spółek zainteresowanych uzyskaniem takiego odszkodowania nie są zadawalające.

  Ryzyko walutowe zabezpieczane jest w miarę potrzeb poprzez transakcje typu forward. Informacje na ten temat zamieszczane są w raportach okresowych, przy omawianiu instrumentów finansowych.

  Wygląd i treść strony internetowej jest jednym z ważnych elementów wizerunku firmy oraz skutecznym instrumentem marketingowym. Od 1 marca 2011 r. planowane jest uruchomienie nowej strony. Jest też wyznaczona osoba, która jest odpowiedzialna za bieżącą aktualizację.

  Z poważaniem,
  Miroslav Kozlovski
  Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

 • Styczeń

  Czy po powołaniu nowego Prezesa spółka będzie robiła swoistą inwentaryzację wartości swoich aktywów i czy z tego tytułu można spodziewać się odpisów wartości?

  Przyjęta w Spółce polityka rachunkowości w zakresie zarządzania majątkiem firmy nie uległa zmianie. Usprawnieniu podlega operacyjne zarządzanie środkami trwałymi, mam na myśli maszyny i urządzenia. Ewentualne tego skutki będą zawarte w sprawozdaniach okresowych.

  Z poważaniem,
  Miroslav Kozlovski
  Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny