Stacje redukcyjno-schładzające

  • Stacja redukcyjno-schładzająca
    Stacje redukcyjno-schładzające mają zastosowanie w energetyce przemysłowej do utrzymywania ciśnienia i temperatury pary w granicach uwarunkowanych procesem technologicznym przez wtrysk cieczy...