Referencje

Zakład sprawdził się jako rzetelny producent i terminowy dostawca wysokiej jakości urządzeń do układów centralnego smarowania, w szczególności pomp oraz ich podzespołów.

Biuro Inżynieryjno Techniczne MAR – TET s.j.

Newsletter

Bądź na bieżąco, podaj swój e-mail i zaprenumeruj newsletter

 
archiwum newslettera

System zarządzania jakością

Chcąc dać sobie i naszym Klientom pewność, że ich wymagania i oczekiwania w sposób trwały i powtarzalny będą miały odzwierciedlenie we właściwościach projektowanych i wytwarzanych przez nas wyrobów i w poziomie świadczonych usług a realizacja produktów będzie przebiegać w jednoznacznie określonych i nadzorowanych warunkach, wdrożyliśmy już w 1995 roku system jakości, który z powodzeniem poddaliśmy certyfikacji na zgodność z ówczesnymi wymaganiami normy ISO 9001.

System ten sukcesywnie rozszerzany i doskonalony przekształciliśmy w system zarządzania jakością obejmujący obecnie nie tylko ogół wymagań obowiązującego wydania normy EN ISO 9001:2008, lecz również zapewniający zgodność produkowanych przez nas urządzeń ciśnieniowych z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 97/23/WE w zakresie projektowania, wytwarzania, odbioru końcowego i badań tych wyrobów a także wytwarzania materiałów (odlewów).

Zdefiniowana i realizowana przez nas polityka jakości wiąże główne cele Spółki z potrzebami i oczekiwaniami Klientów i ukierunkowuje system głównie na zapobieganie niezgodnościom. Realizacja celów jakości jest mierzona ustalonymi wskaźnikami i monitorowana.

Osiąganie celów jakości związanych z zadowoleniem Klienta z naszych produktów i terminów ich dostaw ściśle łączymy z ciągłym doskonaleniem zarówno procesów realizowanych w naszej Spółce jak i sposobu zarządzania tymi procesami i ich wzajemnymi powiązaniami, dla uzyskiwania wyższej ich skuteczności i efektywności.

Zgodność naszego systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008 oraz dyrektywy 97/23/WE potwierdzają stosowne certyfikaty wydane i wznawiane przez TÜV Rheinland.