Referencje

Z przyjemnością informujemy, iż firma POLNA S.A. która, jest naszym dostawcą zaworów, część zamiennych do zaworów, oraz innych elementów automatyki przemysłowej, jako solidny i rzetelny partner jest godnym polecenia dostawcą.

Marek Bałucki

Zakład Automatyki i Pomiarów Aprochem Sp. z o.o.

Newsletter

Bądź na bieżąco, podaj swój e-mail i zaprenumeruj newsletter

 
archiwum newslettera

System zarządzania jakością

Chcąc dać sobie i naszym Klientom pewność, że ich wymagania i oczekiwania w sposób trwały i powtarzalny będą miały odzwierciedlenie we właściwościach projektowanych i wytwarzanych przez nas wyrobów i w poziomie świadczonych usług a realizacja produktów będzie przebiegać w jednoznacznie określonych i nadzorowanych warunkach, wdrożyliśmy już w 1995 roku system jakości, który z powodzeniem poddaliśmy certyfikacji na zgodność z ówczesnymi wymaganiami normy ISO 9001.

System ten sukcesywnie rozszerzany i doskonalony przekształciliśmy w system zarządzania jakością obejmujący obecnie nie tylko ogół wymagań obowiązującego wydania normy EN ISO 9001:2008, lecz również zapewniający zgodność produkowanych przez nas urządzeń ciśnieniowych z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 97/23/WE w zakresie projektowania, wytwarzania, odbioru końcowego i badań tych wyrobów a także wytwarzania materiałów (odlewów).

Zdefiniowana i realizowana przez nas polityka jakości wiąże główne cele Spółki z potrzebami i oczekiwaniami Klientów i ukierunkowuje system głównie na zapobieganie niezgodnościom. Realizacja celów jakości jest mierzona ustalonymi wskaźnikami i monitorowana.

Osiąganie celów jakości związanych z zadowoleniem Klienta z naszych produktów i terminów ich dostaw ściśle łączymy z ciągłym doskonaleniem zarówno procesów realizowanych w naszej Spółce jak i sposobu zarządzania tymi procesami i ich wzajemnymi powiązaniami, dla uzyskiwania wyższej ich skuteczności i efektywności.

Zgodność naszego systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008 oraz dyrektywy 97/23/WE potwierdzają stosowne certyfikaty wydane i wznawiane przez TÜV Rheinland.