• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Kontakt

CENTRUM PRASOWE

INFORMACJA W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: „ZAKUP MODUŁU POMIAROWO-TESTOWEGO DO BADAŃ PRZEPŁYWOWYCH ZAWORÓW REGULACYJNYCH” - POLNA S.A.

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia:
„Zakup modułu pomiarowo-testowego do badań przepływowych zaworów regulacyjnych”

 

DATA OTWARCIA OFERT: 26.02.2019 godz. 8:00.

ILOŚĆ OTRZYMANYCH OFERT: 1

ILOŚĆ OTRZYMANYCH OFERT SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA FORMALNE: 1.

OFERTA WYGRYWAJĄCA: X-comp Sp. z o.o., 35-082 Rzeszów ul. Zawiszy Czarnego 31D.

DATA WYBORU OFERTY: 1.03.2019

UZASADNIENIE WYBORU NAJLEPSZEJ OFERTY: Oferta spełniająca wymagania postępowania o udzieleni zamówienia.

Ilość punktów wg kryteriów szczegółowych:
1. Cena produktu: 25 pkt.
2. Czas deklarowanej gwarancji: 10 pkt.
3. Menu w języku polskim dla systemu archiwizacji danych: 3 pkt.
4. Czas reakcji serwisowej/pomocy technicznej: 10 pkt.
5. Pomoc techniczna przez telefon: 3 pkt.