• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Kontakt

OFERTA

Stacje redukcyjno-schładzające - POLNA S.A.

Stacje redukcyjno-schładzające mają zastosowanie w energetyce przemysłowej do utrzymywania ciśnienia i temperatury pary w granicach uwarunkowanych procesem technologicznym przez wtrysk cieczy chłodzącej.
Zapraszamy do lektury opracowania dot. „Elementów Stacji Redukcyjno Schładzających”
Istnieje możliwość wykonania zaworu zgodnie z Państwa indywidualnymi potrzebami.
Głównymi elementami stacji redukcyjno-schładzających są:
  • zawory redukcyjne pary - mają za zadanie obniżenie ciśnienia pary do wartości zadanej.
  • schładzacze - zadaniem schładzaczy jest doprowadzenie do komory schładzania wody chłodzącej w stanie maksymalnej atomizacji w całym zakresie ciśnień roboczych i przepływu.
  • zawory wtryskowe – regulują dopływ wody chłodzącej do schładzacza. Występują w stacjach redukcyjno-schładzających, w których stosowane są schładzacze lancowe lub pierścieniowe.
Istnieje możliwość wykonania stacji redukcyjno-schładzającej zgodnie z Państwa indywidualnymi potrzebami. W takich przypadkach prosimy o kontakt ze specjalistą.

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

ul. Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
E-MAIL: sekretariat@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.710.992,60 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 3.710.992,60 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000