• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Русский
Kontakt

Oferta

Odlewnia - POLNA S.A.

Odlewnia Spółki „POLNA” S.A. dziedziczy tradycje Odlewni powstałej w Przemyślu w 1923 roku.
Oddana do użytku w 1999r. i wyposażona w nowoczesne urządzenia odlewnicze i laboratoryjne.

Piotr Fil

Kierownik Wydziału Odlewni

+48 533 301 093

+48 16 678 66 01 wew. 229

 

Ofertujemy wykonanie odlewów z:

 • żeliwa szarego
 • żeliwa sferoidalnego
 • staliwa węglowego

 

Odlewnia specjalizuje się w produkcji żeliwa szarego z następujących gatunków:

 • EN-GJL-150
 • EN-GJL -200
 • EN-GJL -250
 • EN-GJL-300

 

Odlewnia specjalizuje się w produkcji żeliwa sferoidalnego z następujących gatunków:

 • EN-GJS-400-15
 • EN-GJS -400-18LT
 • EN-GJS -500-7
 • EN-GJS -600-3
 • EN-GJS -700-2
 • EN-GJS -450-10
 • EN-GJS -400-18
 • EN-GJS -350-22LT
 • EN-GJS -400-18ULT

 

Odlewnia specjalizuje się w produkcji staliwa węglowego z następujących gatunków:

 • GP240GH/1.0619
 • WCB

 

Ponadto oferujemy wykonawstwo:

 • oprzyrządowania odlewniczego
 • dokumentacji technologicznej

 

Gwarantujemy:

 • szybkie uruchomienie produkcji
 • terminowość dostawy
 • konkurencyjne ceny

 

Posiadane certyfikaty:

 • System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
 • System Zapewnienia Jakości wytwórcy materiału wg Dyrektywy 2014/68/UE

 

Zdolności produkcyjne:

 • formowanie mechaniczne:

wielkość odlewu: 550×450 mm

masa odlewu: do 30 kg

 • ręczne:

wielkość odlewu: 900×900 mm

masa odlewu: do 1500 kg

 • obróbka cieplna odlewów:

możliwa w naszych halach produkcyjnych

 • obróbka mechaniczna:

możliwa w naszych halach produkcyjnych

 

Infrastruktura odlewni:

 

Topialnia

W posiadaniu piece indukcyjne firmy ABB, oraz piec indukcyjny z ZAM Kęty. Zdolność produkcyjna 3 tys. ton rocznie.

 

Rdzeniarnia

Wyposażona w strzelarki do wykonywania rdzeni metodą COLD BOX  oraz stanowiska do ręcznego wykonywania rdzeni w masach ekologicznych.

 

Stacja przerobu mas

Całkowicie skomputeryzowane stanowisko sporządzania mas formierskich w oparciu o urządzenia firmy EIRICH

 

Formiernia

Formy wykonywane są na:

 • automatycznej linii formierskiej z formierką firmy HWS
 • stanowisku z formierką impulsową FI 6050B
 • stanowisku do formowania ręcznego

 

Oczyszczalnia

Wyposażona w zestaw urządzeń:

 • – do oczyszczania i transportu odlewów
 • w elektryczne piece komorowe do obróbki cieplnej.
 • Posiada również stanowisko do wykrywania wad odlewniczych metodą penetratorów barwnych.

 

Laboratorium

 • Analiza składu chemicznego odbywa się przy użyciu spektrometru.
 • Badania wytrzymałościowe w zakresie:
 • – statycznej próby rozciągania z wyznaczeniem Rp0,2, Re, A5, Z,.
 • – próba udarności.
 • – próba twardości metodą Brinella i Vickersa.
 • Badania metalograficzne – makro i mikroskopia metalograficzna

 

Modelarnia

 • Wykonuje oprzyrządowanie odlewnicze z n/w tworzyw:
 • – stopy aluminium
 • – żywice chemoutwardzalne
 • – inne tworzywa na podstawie modeli 3D.

 

Dokumentacja technologiczna

Wykonujemy kompleksową dokumentację technologiczną przy użyciu programów komputerowych do wspomagania prac projektowych.

Piotr Fil

Kierownik Wydziału Odlewni

+48 533 301 093

+48 16 678 66 01 wew. 229

 

 

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

ul. Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
E-MAIL: sekretariat@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.710.992,60 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 3.710.992,60 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000