[searchandfilter fields="search" submit_label="Szukaj" search_placeholder="Wpisz szukaną frazę..."]
 • Polski
 • English
 • Deutsch
 • Русский
Kontakt

Odlewnia

Odlewnia Spółki “POLNA” S.A. dziedziczy tradycje Odlewni powstałej w Przemyślu w 1923 roku.
Oddana do użytku w 1999r. i wyposażona w nowoczesne urządzenia odlewnicze i laboratoryjne.

 
Ofertujemy wykonanie odlewów z:

 • żeliwa szarego
 • żeliwa sferoidalnego

 

Odlewnia specjalizuje się w produkcji żeliwa sferoidalnego z następujących gatunków:

 • GJS 400-18LT
 • GJS  400-15
 • GJS 350-22LT
 • GJS 600-03
 • GJS 700-02

 

Ponadto oferujemy wykonawstwo:

 • oprzyrządowania odlewniczego
 • dokumentacji technologicznej

 

Gwarantujemy:

 • szybkie uruchomienie produkcji
 • terminowość dostawy
 • konkurencyjne ceny

 

Posiadane certyfikaty:

 • System Zarządzania Jakością – ISO 9001: 2008
 • certyfikat TUV na zgodność z Dyrektywą 97/23/WE
 • uznanie do produkcji z przeznaczeniem morskim Bureau Veritas

 

Zdolności produkcyjne:

   

 • formowanie mechaniczne:

wielkość odlewu: 550×450 mm

masa odlewu: do 30 kg

   

 • ręczne:

wielkość odlewu: 900×900 mm

masa odlewu: do 1500 kg

   

 • obróbka cieplna odlewów:

możliwa w naszych halach produkcyjnych

   

 • obróbka mechaniczna:

możliwa w naszych halach produkcyjnych

 
Infrastruktura odlewni:

   

 • Topialnia

W posiadaniu piece indukcyjne firmy ABB, oraz piec indukcyjny z ZAM Kęty. Zdolność produkcyjna 3 tys. ton rocznie.

   

 • Rdzeniarnia

Wyposażona w strzelarki do wykonywania rdzeni metodą COLD BOX  oraz stanowiska do ręcznego wykonywania rdzeni w masach ekologicznych.

   

 • Stacja przerobu mas

Całkowicie skomputeryzowane stanowisko sporządzania mas formierskich w oparciu o urządzenia firmy EIRICH

   

 • Formiernia

Formy wykonywane są na:

 • automatycznej linii formierskiej z formierką firmy HWS
 • stanowisku z formierką impulsową FI 6050B
 • stanowisku do formowania ręcznego
   

 • Oczyszczalnia

Wyposażona w zestaw urządzeń:

 • – do oczyszczania i transportu odlewów
 • w elektryczne piece komorowe do obróbki cieplnej.
 • Posiada również stanowisko do wykrywania wad odlewniczych metodą penetratorów barwnych.
   

 • Laboratorium
 • Analiza składu chemicznego odbywa się przy użyciu spektrometru.
 • Badania wytrzymałościowe w zakresie:
 • – statycznej próby rozciągania z wyznaczeniem Rp0,2, Re, A5, Z,.
 • – próba udarności.
 • – próba twardości metodą Brinella i Vickersa.
 • Badania metalograficzne – makro i mikroskopia metalograficzna

 

 • Modelarnia
 • Wykonuje oprzyrządowanie odlewnicze z n/w tworzyw:
 • – stopy aluminium
 • – żywice chemoutwardzalne
 • – inne tworzywa na podstawie modeli 3D.
   

 • Dokumentacja technologiczna

Wykonujemy kompleksową dokumentację technologiczną przy użyciu programów komputerowych do wspomagania prac projektowych.

 

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

ul. Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
E-MAIL: marketing@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.765.864,60 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 3.765.864,60 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000