• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Русский
Kontakt

FIRMA

Profil działalności - POLNA S.A.

Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. to firma z tradycjami, zajmująca się produkcją armatury przemysłowej od końca lat 60-tych ubiegłego wieku.

Na przestrzeni lat systematycznie rozszerzaliśmy zakres wytwarzanych urządzeń i doskonalili stosowane rozwiązania konstrukcyjne.

Obok standardowych wyrobów katalogowych, specjalizujemy się w wykonaniach specjalnych  zaworów przystosowanych do indywidualnych wymagań Klientów.

Nasze wyroby mają zastosowanie w wielu sektorach przemysłowych w branży Automatyki Przemysłowej, Ciepłowniczej, Centralnego Smarowania,  Aparatury laboratoryjnej, Hydrauliki Sterowniczej i Odlewów.

Wśród naszych klientów znajdują się wiodące firmy z różnych branż, m.in.:

ALSTOM POWER – energetyka
SYNTHOS DWORY– chemia
SIEMENS – automatyka
PGNiG – gazownictwo
ORLEN – petrochemia
AUSTRIAN ENERGY – energetyka
SKODA POWER – energetyka

Nasze wyroby pracują w przemyśle na całym świecie. Realizujemy dostawy do wielu krajów np.:

 • Czechy,
 • Litwa,
 • Niemcy,
 • Wielka Brytania,
 • Włochy,
 • Francja,
 • USA,
 • Meksyk,
 • Indie.

 


Są to urządzenia służące do zmiany natężenia przepływu medium z zachowaniem wymaganej charakterystyki. Zasadniczymi członami tych urządzeń są ustawniki mające na celu zmianę oporu dla przepływającego czynnika oraz napędy (siłowniki) służące do dostarczania energii mechanicznej niezbędnej do przestawienia nastawników (ustawników).

Zawory regulacyjne produkowane przez Spółkę „POLNA” S.A. stosowane są m.in. w: przemyśle energetycznym, petrochemicznym, rafineryjnym i gazowniczym.

Grupa ta obejmuje:

zawory regulacyjne,
siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe,
schładzacze do pary,
zawory minimalnego przepływu.


Grupa wyrobów automatyki ciepłowniczej obejmuje regulatory bezpośredniego działania przeznaczone do regulacji zadanego ciśnienia w instalacjach technologicznych. Stosowane są w systemach ciepłowniczych, procesach przemysłowych przy przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i gazów niepalnych.

W grupie tej znajdują się również zawory iglicowe przeznaczone do montażu, uruchomienia i obsługi przetworników, manometrów i innego osprzętu w układach pomiarowych i regulacyjnych instalacji automatyki.

Uzupełnienie tej grupy stanowią zawory dławiące umożliwiające dławienie ciśnienia, regulację natężenia przepływu oraz całkowite odcięcie czynnika, oraz filtry instalowane przed armaturą regulacyjną, przeznaczone do oczyszczania przepływającego przez nią czynnika.

Wyroby z tej grupy stosowane są głównie w przemyśle ciepłowniczym, w elektrociepłowniach i ciepłowniach na węzłach cieplnych.

Szczegółowy podział produktów tej grupy:

regulatory bezpośredniego działania,
zawory iglicowe,
zawory dławiące,
zawory zaporowe,
filtry siatkowe.


Wyroby tej grupy pozwalają na budowę dużej liczby odmian układów centralnego smarowania. Są to układy dwuprzewodowe, wieloprzewodowe, progresywne, do smarowania ogniw łańcuchów przenośników transportu poziomego, urządzenia stanowiące wyposażenie stanowisk smarowniczych w stacjach obsługi pojazdów i maszyn oraz inne w wykonaniach specjalnych.

Dwuprzewodowe układy centralnego smarowania są zalecane w głównej mierze do smarowania maszyn i urządzeń wysoko obciążonych, pracujących w trudnych warunkach, o dużej liczbie węzłów trących, rozmieszczonych na znacznych odległościach i wymagających intensywnego smarowania.

Układy te znajdują zastosowanie w:

hutach żelaza i metali kolorowych,
w urządzeniach kopalń odkrywkowych,
w podziemnych wyrobiskach górniczych,
cementowniach,
cukrowniach,
zakładach kuźniczych i innych obiektach o podobnym wyposażeniu i warunkach pracy.

Układy wieloprzewodowe stosowane są często na tych samych obiektach co układy dwuprzewodowe. Bywają ich uzupełnieniem, z tym, że w odniesieniu do układów dwuprzewodowych mają one mniejszy zasięg pod względem liczby obsługiwanych punktów smarnych i obejmowanych obszarów. Są zalecane tam, gdzie potrzebne jest ciągłe podawanie smaru w niewielkich ilościach.

W zakresie urządzeń centralnego smarowania Spółka oferuje:

pompy smarownicze
pompy załadowcze smaru
pompy ręczne smaru
pistolety smarownicze
stanowiska do smarowania
dozowniki smaru


Urządzenia do destylacji służą do oczyszczania wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów metodą destylacji. Są wykorzystywane w laboratoriach, aptekach, zakładach opieki medycznej, instytutach, placówkach badawczych itp.
W grupie tej znajdują się następujące produkty:
destylatory,
redestylatory,


Wyroby tej grupy stosowane są w ciężkich maszynach budowlanych.


Odlewnia wykonuje odlewy z żeliwa szarego, sferoidalnego oraz staliwa, także ciśnieniowe (korpusy), na potrzeby wewnętrzne spółki jak i dla klientów zewnętrznych.

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

ul. Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
E-MAIL: sekretariat@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.710.992,60 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 3.710.992,60 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000