• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Русский
Kontakt

OFERTA

Zawory regulacyjne przelotowe jednogniazdowe typ Z1B-M - POLNA S.A.

Stosowane są jako elementy wykonawcze w układach automatyki i zdalnego sterowania do regulacji przepływu cieczy, par i gazów.

Szeroki zakres wykonań materiałowych, wysokie parametry w zakresie ciśnień i temperatur pracy, liczne odmiany konstrukcyjne przystosowane do wymagań procesu technologicznego sprawiają, że zawory te powinny być stosowane do najbardziej wymagających warunków w energetyce, petrochemii, ciepłownictwie, przemyśle chemicznym, hutnictwie itp. Na terenie Europy znane pod nazwą BR12B.

Istnieje możliwość wykonania zaworu zgodnie z Państwa indywidualnymi potrzebami.

Zawory systemu zasilania kotłów energetycznych typ Z1B-M
Korpusodlewany, przelotowy
Wymiar nominalny DN50; 65; 80; 100 / 2”; 2,5”; 3”; 4”
Ciśnienie nominale PN250; 320 / CL1500; 2500
Współczynnik przepływu wg Tablicy 1
Charakterystykaliniowa lub modyfikowana
Kierunek przepływupod grzyb (FTO)
Tor przepływu w klatkach: wg Rys. 5
Współczynnik odzysku ciśnienia: FL=0,975
Szczelność zamknięcia: min. V klasa wg PN-EN 60534-4
Dopuszczalne ciśnienie robocze: 250 bar
Dopuszczalna temperatura pracy: +250°C
Zawory z wielościeżkowym torem przepływu typ Z1B-M
Współczynniki przepływu Kvs: wg Tablicy 1. Media nieściśliwe
Współczynniki przepływu Kvs: wg Tablicy 2. Media ściśliwe
Charakterystyka: liniowa
Kierunek przepływu: pod grzyb (FTO) lub nad grzyb (FTC) - media nieściśliwe
pod grzyb (FTO) - media ściśliwe
Budowa elementów dławiących: wg Rys. 1
Tor przepływu w klatkach: wg Rys. 2
 • różnorodne wykonania materiałowe odlewów korpusu i części wewnętrznych zaworu, przystosowane do określonych warunków pracy
 • wykonania konstrukcyjne ograniczające poziom generowanego hałasu, zwiększające odporność na kawitację i flashing, umożliwiające eliminację przepływu dławionego
 • szeroki zakres ciśnień nominalnych od PN10 do CL2500 oraz współczynników przepływu i charakterystyk regulacji
 • ograniczenie emisji mediów agresywnych i toksycznych do środowiska w wyniku zastosowania dławnic mieszkowych lub uszczelnień dławnicowych odpowiadających wymaganiom przepisów TA - LUFT
 • łatwy demontaż i montaż elementów wewnętrznych zaworu w celu dokonania przeglądu i serwisu
 • duża trwałość i niezawodność działania w wyniku zastosowania wysokiej jakości materiałów oraz technik  ulepszania powierzchniowego (dogniatanie, stellitowanie, obróbka cieplna, powłoki CrN)
 • możliwość współpracy z siłownikami wielosprężynowymi typ P1/R1 (z jarzmem odlewanym) i P/R (kolumnowe) o całkowitej odwracalności działania i możliwości zmian zakresu sprężyn - bez dodatkowych części  (przy zachowaniu ilości sprężyn)
 • możliwość wyposażenia siłowników w napęd ręczny boczny (do P1/R1) lub górny (do P/R)
 • możliwość diagnostyki układu "zawór - siłownik" w wyniku zastosowania inteligentnych ustawników elektropneumatycznych
 • szeroka gama napędów elektrycznych
 • możliwość wykonań specjalnych: do tlenu, wodoru; czynników o niskich temperaturach (ciekły tlen, azot); do gazów kwaśnych, zawierających H2S; z płaszczem grzewczym; do pracy w atmosferach wybuchowych zgodnie z dyrektywą 94/9/WE - ATEX
 • projektowanie i wytwarzanie wyrobu są zgodne z wymaganiami systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz dyrektywy 97/23/WE i przepisów AD2000 Merkblatt z przeznaczeniem do instalacji na rurociągach
 • łatwy demontaż i montaż elementów wewnętrznych zaworu w celu dokonania przeglądu i serwisu
 • duża trwałość i niezawodność działania w wyniku zastosowania wysokiej jakości materiałów oraz technik ulepszania powierzchniowego (dogniatanie, stellitowanie, obróbka cieplna, powłoki CrN)
Istnieje możliwość wykonania zaworu zgodnie z Państwa indywidualnymi potrzebami.W takich przypadkach prosimy o kontakt ze specjalistą.

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

ul. Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
E-MAIL: sekretariat@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.710.992,60 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 3.710.992,60 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000