[searchandfilter fields="search" submit_label="Szukaj" search_placeholder="Wpisz szukaną frazę..."]
 • Polski
 • English
 • Deutsch
 • Русский
Kontakt

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Dążąc do ciągłego rozwoju naszych produktów, doskonalenia istniejących konstrukcji oraz w odpowiedzi na potrzeby rynku dostarczania zaawansowanych rozwiązań konstrukcyjnych w krótkim czasie, podjęto decyzję o wydzieleniu ze struktur firmy odrębnego centrum badawczo-rozwojowego.

Wsparcie pozyskane ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 umożliwiło wyposażenie centrum w najwyższej klasy oprogramowanie oraz budowę stacji badawczej przepływów dla wysokich parametrów pracy.

Podjęte działania w zamierzeniu pozwolą nam skutecznie konkurować z największymi producentami armatury przemysłowej zarówno w kontekście zaawansowania technicznego naszych rozwiązań, jak również czasu i kosztów ich opracowań.

Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczanie zarówno w projektowaniu armatury przemysłowej jak i zaawansowanych analizach metodą elementów skończonych (FEM). Dzięki zakupionemu oprogramowaniu mamy możliwość wykonania wszystkich analiz niezbędnych do potwierdzenia funkcjonalności wyrobu oraz pozwalających na zdefiniowanie i wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk występujących podczas pracy na instalacji.

OPROGRAMOWANIE:

 • CAD – Siemens NX – projektowanie zaawansowanej geometrii wyrobów
 • CAE – Siemens NX SimCenter
  • Obliczenia metodą elementów skończonych (MES), wytrzymałość statyczna i zmęczeniowa
  • Obliczenia przepływów jednofazowych (CFD – Computational Fluid Dynamics)
  • CD ADAPCO STAR CCM+ – obliczenia:
   • przepływy wielofazowe (np. mieszaniny gazów, ciecz – gaz)
   • akustyka
   • kawitacja
   • erozja
 • HEEDS – system do wielokryterialnej optymalizacji zjawisk
 • PLM/PDM – Siemens TeamCenter – system do zarządzania dokumentacją produktu

 

STACJA DO BADAŃ PRZEPŁYWU:

 • wielkości zaworów: DN 15 – 25
 • spadki ciśnień: Δp: 1 – 349 bar
 • media: powietrze, woda (temperatura otoczenia)
 • rejestracja wszystkich parametrów badania


 

W ramach podjętych prac badawczo-rozwojowych podjęliśmy szeroką współpracę z jednostkami naukowymi.

 

 

O nas się pisze…

 

Przejdź do artykułu

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

ul. Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
E-MAIL: marketing@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.765.864,60 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 3.765.864,60 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000