• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Kontakt

OFERTA

Stanowisko do smarowania typu SA 1* - POLNA S.A.

Stanowisko jest przeznaczone do smarowania węzłów trących w podwoziach pojazdów i w maszynach. Podawanie smaru z pompy do punktu smarowania, wyposażonego w smarowniczkę kulkową, następuje za pośrednictwem pistoletu smarowniczego, połączonego z pompą przewodem elastycznym.

Dane techniczne pomp jak dla pompy PA12 i PA12G
Dane techniczne pompy PZ31
Wydajność9 dm3/min
Ciśnienie nominalne2,5 MPa
Moc znamionowa1,1 KW
Napięcie znamionowe230/400 V lub 500 V, 50 HZ
Masa pompy z żurawiem 64 kg
Stanowisko jest przeznaczone do smarowania węzłów trących w podwoziach pojazdów i w maszynach. Podawanie smaru z pompy do punktu smarowania, wyposażonego w smarowniczkę kulkową, następuje za pośrednictwem pistoletu smarowniczego, połączonego z pompą przewodem elastycznym.
Stanowisko składa się z pompy smarowniczej typu PA 12 lub PA 12G, pistoletu smarowniczego połączonego z pompą przewodem elastycznym oraz wózka do przemieszczania pompy. Wyposażeniem dodatkowym stanowiska może być pompa do napełniania (przetłaczająca)typu PZ 31. Pompa PA 12 lub PA 12G będąca podstawowym urządzeniem stanowiska smarowniczego, składa się z następujących zespołów:
  • zbiornika z urządzeniem podającym smar,
  • zespołu napędowego składającego się z silnika, przekładni ślimakowej i mimośrodowego układu napędowego,
  • dwóch zespołów tłoczących o różnych wartościach wydajności, złożonych z elementów tłoczących, zaworów zwrotnych oraz przewodów ciśnieniowych,
  • zaworu sterującego, złożonego z suwaka sterującego, dwóch zaworów przelewowych, z których lewy jest wyposażony we wskaźnik ruchu tłoczka zaworu, indukcyjnego przełącznika bezstykowego współdziałającego ze wskaźnikiem ruchu tłoczka oraz ciśnieniomierza,
  • urządzenia sterującego, współdziałającego z indukcyjnym przełącznikiem umieszczonym na zaworze sterującym,
  • elektrycznego urządzenia sygnalizującego o minimalnym i maksymalnym poziomie smaru w zbiorniku (wyposażenie dodatkowe).

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

ul. Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
E-MAIL: sekretariat@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.710.992,60 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 3.710.992,60 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000