• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Kontakt

OFERTA

Pompa z napędem ręcznym PR 14 - POLNA S.A.

Pompa jest przeznaczona do okresowego wtłaczania smaru plastycznego za pomocą rozdzielaczy (dozowników dwuprzewodowych ) do współpracujących powierzchni w maszynach.
Jest zalecana do stosowania w maszynach i urządzeniach o liczbie punktów smarnych poniżej 50, pracujących okresowo i wymagających smarowanie z niedużą częstotliwością.
Wydajność 8 cm3/podwójny skok tłoka
Ciśnienie nominalne 10 MPa
Siła nacisku na dźwignię przy ciśnieniu nominalnym ok. 120 N
Rodzaj przetłaczanych środków smarujących smary plastyczne
Temperatura otoczenia -10 ... 60°C
Pojemność zbiornika 3 dm3
Masa 9,8 kg
Pompa jest przeznaczona do smarowania węzłów trących w maszynach i urządzeniach za pośrednictwem rozdzielaczy dozujących (dozowników dwuprzewodowych). Jest zalecana do stosowania na maszynach i urządzeniach silnie obciążonych, z dużą liczbą punktów smarnych rozmieszczonych w znacznych odległościach od siebie i wymagających intensywnego smarowania np. maszyny i urządzenia w hutach żelaza i stali oraz metali kolorowych, w kopalniach odkrywkowych, zakładach materiałów budowlanych, cukrowniach, cementowniach i innych obiektach o podobnym wyposażeniu i podobnych warunkach pracy.
Pompa składa się z następujących zespołów:zbiornika smaru, korpusu pompy z elementami układu tłoczącego, suwaka rozdzielczego zmieniającego kierunek tłoczenia smaru, dźwigni napędowej, manometru z tłumikiem pulsacji oraz króćca do napełniania zbiornika. W zbiorniku smaru znajduje się tłok naciskany sprężyną, połączony z trzonem, na którym są umieszczone znaki określające maksymalną i minimalną zawartość zbiornika.

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

ul. Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
E-MAIL: sekretariat@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.710.992,60 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 3.710.992,60 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000