[searchandfilter fields="search" submit_label="Szukaj" search_placeholder="Wpisz szukaną frazę..."]
  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Kontakt

System zarządzania jakością

Dążąc do zapewnienia długofalowego wzrostu wartości firmy dostarczamy naszym Klientom wyroby o najwyższej jakości w zakresie technologii i bezpieczeństwa stosowania dla poniższego asortymentu:

– Automatyka Przemysłowa,

– Automatyka Ciepłownicza,

– Aparatura Laboratoryjna,

– Urządzenia Centralnego Smarowania,

– Hydraulika Sterownicza,

– Odlewy staliwne,

– Odlewy żeliwne,
Nasze działania realizujemy w oparciu o ciągły monitoring i doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, dyrektywy PED 2014/68/UE z jednoczesną dbałością o bezpieczeństwo pracy, środowisko naturalne i rozwój naszych pracowników.

Posiadamy szereg certyfikatów, dopuszczeń takich jak:

– ISO 9001

– Dyrektywa PED 2014/68/UE – moduł „H”

– Certyfikaty ATEX, SIL

– Certyfikat Fire – Safe

– Dopuszczenia na rynek Unii Celnej, Ukrainy

Kontakt:

Marcin Siciarz – Kierownik Działu Jakości – tel. +48 693-996-919, e-mail: m.siciarz@polna.com.pl

Łukasz Podgórski – Inżynier Jakości Dostawców – tel. +48 799-022-846, e-mail: l.podgorski@polna.com.pl

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

ul. Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
E-MAIL: marketing@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.765.864,60 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 3.765.864,60 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000