• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Kontakt

FIRMA

O firmie - POLNA S.A.

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy ofertę szerokiej gamy wyrobów z zakresu automatyki przemysłowej i ciepłowniczej, urządzeń centralnego smarowania oraz aparatury laboratoryjnej.
Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji zaworów regulacyjnych, siłowników pneumatycznych membranowych wielosprężynowych, schładzaczy pary, zaworów iglicowych, regulatorów bezpośredniego działania, urządzeń centralnego smarowania, destylatorów, redestylatorów. Jesteśmy ukierunkowani na potrzeby Klienta. 100 lat tradycji umacnia w naszym zespole i całej organizacji przekonanie do ciągłego doskonalenia naszych wyrobów, procesów i wszystkiego, co robimy.

Naszą misją jest zagwarantowanie:

  • najwyższej jakości i niezawodności wyrobów dla naszych Klientów,
  • stabilnego wzrostu wartości firmy dla naszych Akcjonariuszy,
  • poczucia pewności i możliwości rozwoju dla naszych Pracowników,
  • odpowiedzialności biznesowej (ochrona środowiska naturalnego i interesy społeczne).

Projektowanie i wykonanie poszczególnych wyrobów opiera się na pełnej realizacji ustalonych z Klientem założeń technicznych. Stale rozszerzamy ofertę wykonań niekatalogowych, ukierunkowanych na indywidualne wymagania naszych odbiorców.

Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji zaworów regulacyjnych, stosowanych w instalacjach technologicznych w energetyce, petrochemii, gazownictwie i także innych.
Wielkość przedsiębiorstwa Zakłady Automatyki „POLNA” Spółka Akcyjna – posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2020.935 z dnia 2020.05.26 ze zm.)
Sieć sprzedaży Ciągle rozwijamy sieć sprzedaży w kraju i za granicą. Prowadzimy sprzedaż swoich wyrobów bezpośrednio lub za pośrednictwem dystrybutorów i partnerów handlowych. Szczegółowy wykaz firm znajduje się na stronie internetowej spółki.
Obsługa sprzedaży Realizujemy dostawy wyrobów do wiodących firm z różnych branż. Know-how firmy w kwestiach doboru armatury, eksploatacji czy serwisu produkowanych wyrobów – to zapewnienie korzyści dla naszych klientów. Są nimi wysoka jakość, konkurencyjność oraz wsparcie techniczne.
Obsługa techniczna Nasi specjaliści posiadają kompetencje i doświadczenie aby zapewnić pomoc
w kwestiach technicznych przy doborze zaworów regulacyjnych i pozostałych wyrobach spółki. W ramach obsługi technicznej,  zapewniamy 24h po-sprzedażową obsługę Klienta od konsultacji technicznej poprzez wizyty na obiektach do serwisu pogwarancyjnego włącznie.
Dokumentacja
i identyfikacja
Nasze wyroby posiadają znaki identyfikujące ich parametry, zgodne z oznaczeniem przedstawionym w katalogu wyrobów. Do każdego opuszczającego firmę wyrobu, dołączamy pełną dokumentację techniczno-handlową, zgodną z obowiązującymi przepisami.
Szkolenia Zapewniamy szkolenia z zakresu budowy i doboru produkowanych wyrobów. Szkolenia prowadzimy  w siedzibie Spółki oraz u Klientów. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się z naszymi Klientami, dystrybutorami, partnerami biznesowymi.
Rozwój Dbamy o ciągłość w rozwoju projektowania nowych wyrobów, usprawnieniu istniejących procesów, ukierunkowując się na zapotrzebowania Klienta.
Zarządzanie jakością Oparte na procesowym podejściu i ciągłym doskonaleniu: System zarządzania jakością i polityka jakości firmy pozwalają zwiększyć wartość dodaną, czyniąc wyrób atrakcyjniejszym dla Klienta.

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

ul. Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
E-MAIL: sekretariat@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.710.992,60 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 3.710.992,60 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000