• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Kontakt

FIRMA

Historia - POLNA S.A.

1923 Powstanie spółki „KAHAPE”. Nazwa „KAHAPE” to skrót pierwszych liter nazwisk współwłaścicieli fabryki: K-Klagsbald, H-Honigwachs i miejscowości P-Przemyśl.
1925 Rozpoczęcie produkcji odlewów z żeliwa szarego.
1926 Rozpoczęcie produkcji licencjonowanych maszyn rolniczych.
1927 Zmiana nazwy spółki na: Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza „POLNA”.
1930 Rozpoczęcie produkcji maszyn do szycia typu Rast-Gasser.
1938 Uruchomienie montażu wózków dziecięcych oraz produkcji patefonów marki „Tefag”. Rozszerzenie eksportu wyrobów do Bułgarii, Litwy, Łotwy, Rumunii i Palestyny.
1941 Przejęcie fabryki przez administrację niemiecką spowodowane działaniami wojennymi. Rusza produkcja maszyn rolniczych i hamulców kolejowych.
1944 Wyzwolenie Przemyśla z rąk hitlerowskich – wkroczenie Armii Czerwonej. Rozminowanie i odgruzowanie fabryki. Załoga pomaga w budowie mostu drewnianego na Sanie.
1948 Orzeczeniem Ministra Przemysłu i Handlu następuje przejęcie fabryki na własność Państwa.
1952 Uruchomienie produkcji maszyn do szycia „San”. W tym też okresie dokonują się zmiany techniczne w przedsiębiorstwie co później ułatwia zmianę profilu na automatykę. Podkreślić należy również fakt, iż przystąpiono do budowy nowej odlewni. Kolejne lata to zmiany organizacyjne. Powstaje dział Głównego Konstruktora, Technologa i Mechanika.
1963 Zmiana nazwy fabryki na Zakłady Wytwórcze Elementów Automatyki Przemysłowej. Następuje rozwój technologiczny przedsiębiorstwa.
1964 Uruchomienie nowych wyrobów, w tym siłowników pneumatycznych membranowo-sprężynowych. Pojawia się pierwszy zarejestrowany znak towarowy.
1965 Całkowite przeprofilowanie działalności na automatykę, układy centralnego smarowania oraz aparaturę laboratoryjną.
1967 Zakup licencji na produkcję zaworów regulacyjnych i siłowników pneumatycznych od firmy Masoneilan.
1972 Zmiana dotychczasowej nazwy przedsiębiorstwa na Zakłady Automatyki „Mera” Polna. Zmianie ulega również wygląd znaku towarowego.
1974 50-lecie istnienia Zakładów Automatyki „Mera” Polna.
1981 Pełnienie przez Polną funkcji krajowego koordynatora w zakresie urządzeń smarowniczych w Biurze Branżowym Komitetu RWPG ds. współpracy w dziedzinie przemysłu maszynowego.
1992 Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. .
1995 Prywatyzacja spółki poprzez wniesienie części akcji „POLNA” S.A. do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Przyznanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001.
1998 Wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
2002 Uzyskanie certyfikatu systemu zapewnienia jakości wg Dyrektywy 97/23/EC Moduł H (wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych – zawory przemysłowe i wyposażenie).
2004 Rozpoczęcie produkcji wykonań specjalnych (pozakatalogowych) zaworów regulacyjnych zaspokajających indywidualne potrzeby klientów. W tym roku rozpoczęto także produkcję schładzaczy do pary.
2011 Odświeżenie projektu graficznego logo spółki oraz zmiana nazw niektórych typów produkowanych zaworów regulacyjnych.
2013 90-lecie istnienia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.
2017 Powstanie Centrum Badawczo Rozwojowego
2017 Wycofanie spółki z Giełdy Papierów Wartościowych

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

ul. Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
E-MAIL: sekretariat@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.710.992,60 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 3.710.992,60 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000