[searchandfilter fields="search" submit_label="Szukaj" search_placeholder="Wpisz szukaną frazę..."]
  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Kontakt

Dla akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 161/2021 (6306) pozycja 52980 z dnia 20 sierpnia 2021r. (https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow) zostało opublikowane ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27.09.2021 Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.   Porządek obrad...
Czytaj dalej

SKUP AKCJI WŁASNYCH – informacja i dokumenty do pobrania

Informacja o skupie: - UCHWAŁA ZARZĄDU, Dokumenty do pobrania: - OFERTA ZAKUPU AKCJI ZAKŁADÓW AUTOMATYKI „POLNA” S.A., - UMOWA NABYCIA AKCJI W CELU UMORZENIA - wzór osoba fizyczna, - UMOWA NABYCIA AKCJI W CELU UMORZENIA - wzór osoba prawna, -...
Czytaj dalej

SKUP AKCJI WŁASNYCH

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.11.2020 r. podjęło uchwałę nr 7/2020 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. (treść uchwały poniżej w linku). Zarząd w najbliższym czasie opublikuje warunki...
Czytaj dalej

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZAKŁADÓW AUTOMATYKI „POLNA” S.A.

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA" S.A. informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 207/2020 pozycja 56849 (https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow) zostało opublikowane ogłoszenie o zwołaniu na dzień 23.11.2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA" S.A." Ogłoszenie NWZ 2020.11.23
Czytaj dalej

Informacja w sprawie realizacji skupu akcji własnych Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. po przeprowadzeniu weryfikacji Ofert sprzedaży akcji związanych z ogłoszonym skupem akcji własnych w celu umorzenia informuje, że liczba akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy nie jest wyższa niż liczba akcji ustalona przez Zarząd Spółki do skupu. Tym...
Czytaj dalej

SKUP AKCJI WŁASNYCH

Dokumenty do pobrania. OFERTA ZAKUPU AKCJI POLNA SA UMOWA NABYCIA AKCJI W CELU UMORZENIA - wzór osoba fizyczna UMOWA NABYCIA AKCJI W CELU UMORZENIA - wzór osoba prawna WZÓR OFERTY SPRZEDAŻY AKCJI POLNA SA w celu umorzenia
Czytaj dalej

SKUP AKCJI WŁASNYCH

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2020 r. podjęło uchwałę nr 21/2020 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. (treść uchwały poniżej w linku). Zarząd w najbliższym czasie opublikuje warunki...
Czytaj dalej

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZAKŁADÓW AUTOMATYKI „POLNA” S.A.

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA" S.A. informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 106/2020 pozycja 24645 (https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow) zostało opublikowane ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26.06.2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Zakładów Automatyki „POLNA" S.A."
Czytaj dalej

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, w związku wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01.01.2021 wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji...
Czytaj dalej

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZAKŁADÓW AUTOMATYKI „POLNA” S.A.

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. informuje, że w Monitorze Sądowym (więcej…)
Czytaj dalej

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

ul. Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
E-MAIL: marketing@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.765.864,60 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 3.765.864,60 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000