• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Kontakt

CENTRUM PRASOWE

Archiwa Dla akcjonariuszy - POLNA S.A.

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY ZAKŁADÓW AUTOMATYKI „POLNA” S.A. O WYPŁACIE DYWIDENDY ZA 2023 R.

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z siedzibą w Przemyślu, informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.  w uchwale nr 6 z dnia 11 czerwca 2024 r. podjęło decyzję o wypłacie akcjonariuszom dywidendy z zysku netto za rok obrotowy...
Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 97/2024 (6999) pozycja 24657 z dnia 20 maja 2024r. (https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow) zostało opublikowane ogłoszenie o zwołaniu na dzień 11.06.2024 Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.”
Czytaj dalej

SKUP AKCJI WŁASNYCH

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13.11.2023 r. podjęło uchwałę nr 4 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia (treść uchwały poniżej w linku). Zarząd w najbliższym czasie opublikuje warunki...
Czytaj dalej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.

  Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr Nr 195 (6846) poz. 48147 z dnia 9.10.2023r. (https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow) zostało opublikowane ogłoszenie o zwołaniu na dzień 13.10.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.”
Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 97/2023 (6748) pozycja 25086 z dnia 22 maja 2023r. (https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow) zostało opublikowane ogłoszenie o zwołaniu na dzień 20.06.2023 Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.”
Czytaj dalej

„Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 102/2022 (6501) pozycja 28640 z dnia 27 maja 2022r. (https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow) zostało opublikowane ogłoszenie o zwołaniu na dzień 24.06.2022 Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.”
Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 161/2021 (6306) pozycja 52980 z dnia 20 sierpnia 2021r. (https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow) zostało opublikowane ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27.09.2021 Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.   Porządek obrad...
Czytaj dalej

SKUP AKCJI WŁASNYCH – informacja i dokumenty do pobrania

Informacja o skupie: - UCHWAŁA ZARZĄDU, Dokumenty do pobrania: - OFERTA ZAKUPU AKCJI ZAKŁADÓW AUTOMATYKI „POLNA” S.A., - UMOWA NABYCIA AKCJI W CELU UMORZENIA - wzór osoba fizyczna, - UMOWA NABYCIA AKCJI W CELU UMORZENIA - wzór osoba prawna, -...
Czytaj dalej

SKUP AKCJI WŁASNYCH

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.11.2020 r. podjęło uchwałę nr 7/2020 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia. (treść uchwały poniżej w linku). Zarząd w najbliższym czasie opublikuje warunki...
Czytaj dalej

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZAKŁADÓW AUTOMATYKI „POLNA” S.A.

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA" S.A. informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 207/2020 pozycja 56849 (https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow) zostało opublikowane ogłoszenie o zwołaniu na dzień 23.11.2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA" S.A." Ogłoszenie NWZ 2020.11.23
Czytaj dalej

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

ul. Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
E-MAIL: sekretariat@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.710.992,60 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 3.710.992,60 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000