• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Kontakt

CENTRUM PRASOWE

SKUP AKCJI WŁASNYCH - POLNA S.A.

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13.11.2023 r. podjęło uchwałę nr 4 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia (treść uchwały poniżej w linku).
Zarząd w najbliższym czasie opublikuje warunki skupu akcji.

 

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki

dokumenty do pobrania:

– OFERTA ZAKUPU AKCJI ZAKŁADÓW AUTOMATYKI „POLNA” S.A.,
– UMOWA NABYCIA AKCJI W CELU UMORZENIA – wzór osoba fizyczna,
– UMOWA NABYCIA AKCJI W CELU UMORZENIA – wzór osoba prawna,

-ANKIETA ODŚWIADCZENIA DLA CELÓW IDENTYFIKACJI OSOBY FIZYCZNEJ
-ANKIETA ODŚWIADCZENIA DLA CELÓW IDENTYFIKACJI OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIE POSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ