• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Kontakt

OFERTA

Pompa centralnego smarowania PD 20 I PD 30* - POLNA S.A.

Pompa jest przeznaczona do smarowania węzłów trących w maszynach i urządzeniach za pośrednictwem rozdzielaczy dozujących (dozowników dwuprzewodowych).
Jest zalecana do stosowania na maszynach i urządzeniach silnie obciążonych, z dużą liczbą punktów smarnych rozmieszczonych w znacznych odległościach od siebie i wymagających intensywnego smarowania np. maszyny i urządzenia w hutach żelaza i stali oraz metali kolorowych, w kopalniach odkrywkowych, zakładach materiałów budowlanych, cukrowniach, cementowniach i innych obiektach o podobnym wyposażeniu i podobnych warunkach pracy.
Wydajność przy ciśnieniu do 20 MPa - 400 cm3/min przy ciśnieniu do 32 MPa - 200 cm3/min przy ciśnieniu do 40 MPa - 100 cm3/min
Ciśnienie nominalne 20, 32, 40 MPa
Zapotrzebowanie mocy 1,1 kW
Napięcie znamionowe 230/400 V lub 3x500 V
Rodzaj przetłaczanych środków smarujących smary plastyczne
Temperatura otoczenia -10 ... 60°C
Pojemność zbiornika 70 dm3
Pompa jest przeznaczona do smarowania węzłów trących w maszynach i urządzeniach za pośrednictwem rozdzielaczy dozujących (dozowników dwuprzewodowych). Jest zalecana do stosowania na maszynach i urządzeniach silnie obciążonych, z dużą liczbą punktów smarnych rozmieszczonych w znacznych odległościach od siebie i wymagających intensywnego smarowania np. maszyny i urządzenia w hutach żelaza i stali oraz metali kolorowych, w kopalniach odkrywkowych, zakładach materiałów budowlanych, cukrowniach, cementowniach i innych obiektach o podobnym wyposażeniu i podobnych warunkach pracy.
Pompa centralnego smarowania jest zbudowana z następujących podstawowych zespołów:
  • zbiornika smaru z urządzeniem podającym,
  • zespołu napędowego złożonego z silnika elektrycznego, dwóch przekładni: walcowej i ślimakowej oraz układu korbowo-wodzikowego, umieszczonych we wspólnym korpusie,
  • dwóch zespołów tłoczących złożonych z korpusów, tłoczków roboczych sprzężonych z suwakiem, układu wodzikowego, zaworów zwrotnych oraz filtrów,
  • rozdzielacza elektromagnetycznego z zaworem przelewowym, manometrem i przyłączami lub rozdzielacza hydraulicznego.

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

ul. Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
E-MAIL: sekretariat@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.710.992,60 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 3.710.992,60 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000