• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Kontakt

CENTRUM PRASOWE

Archiwa Nowości produktowe - POLNA S.A.

ZAWÓR PRZELOTOWY BEZKOŁNIERZOWY DLA CIŚNIENIA ROBOCZEGO 530 BAR

W prezentowanym zaworze zastosowano wykonanie wszystkich części ze stali 316L oraz przeciwkołnierze z materiału X2CrNiMoN22-5-3 1.4462 (DUPLEX). Z powodu występowania ciśnień roboczych rzędu 530 bar zawory wykonano dla ciśnienia nominalnego PN630 zgodnie z normą BN-91 1771-20/40. Uszczelnienie pomiędzy korpusem zaworów...
Czytaj dalej

ZAWÓR PRZELOTOWY KOŁNIERZOWY DO PRZEPŁYWÓW 2-KIERUNKOWYCH

Zawory dwukierunkowe stosowane są w gazownictwie w przypadkach zmiany kierunku przepływu medium w instalacji. W podstawowym wykonaniu jest to zawór przelotowy klatkowy DN300, PN100, Kv1350. Konstrukcja grzyba zapewnia uzyskanie regulacyjności 100:1. Grzyb jest odciążony ciśnieniowo za pomocą zestawu uszczelnień typu...
Czytaj dalej

Zawór minimalnego przepływu

Zawór minimalnego przepływu jest zaworem antykawitacyjnym przeznaczonym do cieczy przy spadku ciśnienia na zaworze do 200 bar i przepływie do 70 t/h. Budowa zaworu zapewnia podział spadku ciśnienia na sześć stopni do wartości ciśnień poniżej krytycznych powodujących kawitację. Wysoką jakość...
Czytaj dalej

Zawór kątowy typu Z1A do regulacji przepływu pary

Przedstawiony zawór kątowy pracuje w Elektrowni Pątnów na instalacji pary wodnej o temperaturze 310ºC. Aby zachować parametry pracy i spełnić dopuszczalne normy głośności w zaworze zastosowano dwie płyty wyciszające na wylocie zaworu oraz grzyb perforowany. Korpus o konstrukcji kątowej ma...
Czytaj dalej

ANTYKAWITACYJNY ZAWÓR NA MEDIA EROZYJNE

Przedstawiamy zawór regulacyjny typu Z1A-C w wykonaniu przeznaczonym do cieczy, przy spadkach ciśnienia rzędu 50...100 bar i dla Kvs 0.25...4. Zawór tego typu stosowany jest z powodzeniem w gazownictwie, w instalacjach płynów złożowych, w których ze względu na obecność cząstek...
Czytaj dalej

Zawór regulacyjny z dławieniem wielościeżkowym

Przydatność zaworów do pracy w warunkach wysokiego spadku ciśnienia zależy od konstrukcji elementów wewnętrznych zaworu. Parametrem decydującym o dopuszczalnych krytycznych spadkach ciśnienia w warunkach przepływu dławionego lub kawitacji jest współczynnik odzysku ciśnienia FL. ∆p = K∙FL2(p1-pv) gdzie: K=0,85 - dla...
Czytaj dalej

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

ul. Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
E-MAIL: sekretariat@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.710.992,60 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 3.710.992,60 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000