• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Kontakt

CENTRUM PRASOWE

Zawór regulacyjny z dławieniem wielościeżkowym - POLNA S.A.

Przydatność zaworów do pracy w warunkach wysokiego spadku ciśnienia zależy od konstrukcji elementów wewnętrznych zaworu.

Parametrem decydującym o dopuszczalnych krytycznych spadkach ciśnienia w warunkach przepływu dławionego lub kawitacji jest współczynnik odzysku ciśnienia FL.

∆p = K∙FL2(p1-pv)

gdzie:
K=0,85 – dla przepływu dławionego
K=0,67 – dla kawitacji

Wartość współczynnika odzysku ciśnienia FL może zmieniać się w przedziale 0,5…1,0 w zależności od rodzaju zaworu. Zawory o dużym odzysku ciśnienia (przepustnice, zawory kulowe) mają niską wartość współczynnika FL i małą przydatność do pracy w warunkach przepływu dławionego i kawitacji.

Dla tych zastosowań konstrukcja zaworu powinna gwarantować uzyskanie maksymalnych wartości współczynnika FL.
Wymagania te spełniają zawory Z1B-M z labiryntowym wielościeżkowym kierunkiem przepływu strugi w elementach dławiących zaworu (FL=~0,975).

W zespole klatek dławiących znajdują się kanały zapewniające rozdzielanie i załamanie strugi z zachowaniem stopniowego przyrostu pola przepływu.

Ilość klatek dławiących zależy od spadku ciśnienia.

Na ilustracjach powyżej przedstawiono zawór Z1B-M, DN200, PN100, Kv200L, dla wody o parametrach p1=80 bar, p2=5…80 bar, qv=175 m3/h.

Na początku otwarcia przy maksymalnym spadku ciśnienia wykorzystywane są cztery struktury dławiące, w miarę spadku ∆p – dwie,  a przy maksymalnej przepustowości przepływ odbywa się przy minimalnym dławieniu.

Zawór wykorzystywany jest do regulacji wody płuczkowej wysokociśnieniowej w instalacji suspensji w Elektrowni Bełchatów i spełnia bez zastrzeżeń wymagania procesu.

Zawory Z1B-M przeznaczone są dla mediów ciekłych i gazowych a szereg aplikacji w energetyce i gazownictwie potwierdza wysoką ocenę ich przydatności w najtrudniejszych warunkach pracy.

Zapraszamy do współpracy.