• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Kontakt

CENTRUM PRASOWE

ZAPROSZENIE NA III KONGRES ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ - POLNA S.A.

III KONGRES ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ, Pałac SULISŁAW k/Grodkowa, 09-10.04.2019

Stowarzyszenie POLSKA ARMATURA PRZEMYSŁOWA (SPAP) zaprasza na III Kongres Armatury Przemysłowej, który odbędzie się w dniach 09-10 kwietnia 2019 roku w Pałacu SULISŁAW k/Grodkowa.

Podczas dwóch dni spotkań uczestnicy poznają m.in. obecne trendy rozwoju armatury przemysłowej oraz napędów, będą uczestniczyć w wykładach i panelach dyskusyjnych dotyczących stanu i perspektyw rozwoju polskiej energetyki, kwestii prawnych, technicznych i eksploatacyjnych w branży. Zagadnienia Kongresu omawiane będą w trzech głównych blokach tematycznych.

 

ZAGADNIENIA KONGRESU

I Dzień Kongresu – 09.04.2019

BLOK I – Energetyka krajowa w bliskiej przyszłości

1. Referat: Armatura dla energetyki jądrowej: wymagania przepisów RCC-M i ASME, certyfikacja oraz perspektywy rozwoju rynku w Polsce – dr inż. Jerzy Niagaj, Pełnomocnik ds. Energetyki Jądrowej, Instytut Spawalnictwa, Gliwice.

2. Referat: Zastosowanie nowoczesnej metody łączenia hybrydowego laser+MAG w przemyśle energetycznym – prof. Janusz Adamiec, Politechnika Śląska.

3. Referat: Polityka energetyczna Polski do 2040 roku oraz wdrożenie energetyki jądrowej do krajowego mixu energetycznego – przedstawiciel Ministerstwa Energii.

4. Panel dyskusyjny po prezentacji referatów – prowadzący: mgr inż. Jerzy Chachuła.

BLOK II – Sterowanie i napędy

1. Referat: Doświadczenia IASE związane z wdrażaniem systemu bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL (Safety Integrity Level – Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa) – dr inż. Wojciech Szubert, IASE Sp. z o.o., Wrocław.

2. Referat: Uwarunkowania dla armatury regulacyjnej i stacji RS wynikające z realizacji usług systemowych w układach regulacji – Piotr Szul, INTEC Sp. z o.o., Wrocław.

3. Referat: Profilowanie przepływów poprzez zmienną prędkość w trybie pracy armatury „otwórz-zamknij” – dr inż. Mariusz Wnęk, Politechnika Śląska.

4. Panel dyskusyjny po prezentacji referatów – prowadzący: prof. Stanisław Gil.

II Dzień Kongresu – 10.04.2019

BLOK III – Armatura w eksploatacji i projektowaniu rurociągów

1. Referat: Diagnostyka i ocena trwałości długo eksploatowanych zasuw wysokociśnieniowych pracujących w temperaturach wyższych od temperatury granicznej – Marcin Kijowski, PRO NOVUM Sp. z o.o., Katowice.

2. Referat: Armatura przemysłowa w projektowaniu – dobór, wymagania, ofertowanie – Robert Karoń, ORLEN Projekt S.A., Płock.

3. Referat n/t doświadczeń z bloków energetycznych – w trakcie potwierdzania.

4. Prezentacja połączona z panelem dyskusyjnym pt.: Ocena stanu technicznego rurociągów i armatury wysokoprężnej eksploatowanych w polskiej energetyce zawodowej i perspektywy co do ich dalszego bezpieczeństwa technicznego – udział przedstawicieli UDT Warszawa, Energoprojektu Katowice oraz PGE – prowadzący: mgr inż. Mirosław Malinowski.

 

Szczegółowy Program Kongresu będzie dostępny najpóźniej 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem na stronie internetowej Stowarzyszenia – www.spap.org.pl