• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Kontakt

CENTRUM PRASOWE

ZAPROSZENIE NA IV KONGRES ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ - POLNA S.A.

IV KONGRES ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ, Targi KIELCE, 05-06.10.2022

Stowarzyszenie POLSKA ARMATURA PRZEMYSŁOWA zaprasza na IV Kongres Armatury Przemysłowej, który odbędzie się w dniach 05÷06 października 2022 roku  w Targach KIELCE.

Podczas dwóch dni spotkań zebrani będą uczestniczyć w wykładach i panelach dyskusyjnych dotyczących stanu i perspektyw rozwoju polskiej energetyki, zapoznają się z wymaganiami dotyczącymi zasad diagnostyki, kontroli, napraw i regulacji armatury przemysłowej w świetle  nowowydanych Wytycznych UDT oraz wymaganiami i rozwiązaniami technicznymi armatury związanymi z wyzwaniami klimatycznymi. Zagadnienia Kongresu omawiane będą w trzech blokach tematycznych.

I DZIEŃ KONGRESU – 05.10.2022

BLOK I – Energetyka jądrowa i mix energetyczny.

BLOK II – Wytyczne UDT dla armatury przemysłowej.

II DZIEŃ KONGRESU – 06.10.2022

BLOK III – Wyzwania klimatyczne.

Do udziału w Kongresie zostali zaproszeni przedstawiciele: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wyższych uczelni technicznych, w tym m.in. Politechniki Wrocławskiej, instytutów naukowo-technicznych i branżowych, instytucji nadzoru oraz instytucji certyfikujących, biur projektowych, przedstawiciele producentów, użytkowników i dystrybutorów armatury przemysłowej.

W sprawie informacji dotyczących IV Kongresu Armatury prosimy o kontakt z Biurem Kongresu: mobile: +48 604 459 726; e-mail: info@spap.org.pl

 

Więcej informacji na stronie: www.spap.org.pl