• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Kontakt

CENTRUM PRASOWE

Archiwa Ciepłownictwo - POLNA S.A.

Destylatory i redestylatory

Oczyszczanie wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów metodą destylacji jest możliwe dzięki zastosowaniu destylatorów DE5, DE10 plus, DE20 plus i redestylatorów typu REL5.
Czytaj dalej

Filtry siatkowe do ciepłowniczej armatury regulacyjnej typ FS-1

Filtry instalowane przed armaturą regulacyjną, są przeznaczone do oczyszczania przepływającego przez nie czynnika. Mogą być stosowane w ciepłownictwie oraz w innych gałęziach przemysłu.Istnieje możliwość wykonania zaworu zgodnie z Państwa indywidualnymi potrzebami.
Czytaj dalej

Regulator ciśnienia bezpośredniego działania typ ZSN 1

Regulatory są przeznaczone do regulacji zadanego ciśnienia w instalacji technologicznej połączonej z wylotem zaworu regulatora. Stosowane są w systemach ciepłowniczych, procesach przemysłowych przy przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i gazów niepalnych. Stosowanie innych czynników wymaga uzgodnienia z...
Czytaj dalej

Regulator ciśnienia bezpośredniego działania typ ZSN 3

Regulatory są przeznaczone do regulacji zadanego ciśnienia w instalacji technologicznej połączonej z wlotem zaworu regulatora. Stosowane są w systemach ciepłowniczych i procesach przemysłowych przy przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i gazów niepalnych. Stosowanie innych czynników wymaga uzgodnienia...
Czytaj dalej

Regulator ciśnienia bezpośredniego działania typ ZSN 5

Regulatory są przeznaczone do regulacji zadanego ciśnienia w instalacji technologicznej połączonej z wlotem zaworu regulatora. Stosowane są w systemach ciepłowniczych i procesach przemysłowych przy przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i gazów niepalnych. Stosowanie innych czynników wymaga uzgodnienia...
Czytaj dalej

Regulator różnicy ciśnień bezpośredniego działania typ ZSN 7

Regulatory są przeznaczone do regulacji zadanej różnicy ciśnień w instalacji technologicznej połączonej z wylotem lub wlotem zaworu regulatora. Stosowane są w systemach ciepłowniczych i procesach przemysłowych przy przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i gazów niepalnych. Stosowanie innych...
Czytaj dalej

Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe typ P/R

Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe typ P/R są stosowane jako urządzenia sterujące pracą zaworów regulacyjnych oraz innych elementów nastawczych w automatyce przemysłowej. Wykonywane są w następujących odmianach: o działaniu prostym (powietrze - wysuwa trzpień) - typ P o działaniu odwrotnym (powietrze...
Czytaj dalej

Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe typ P1/R1

Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe typ P1/R1 są stosowane jako urządzenia sterujące pracą zaworów regulacyjnych oraz innych elementów nastawczych w automatyce przemysłowej. Wykonywane są w następujących odmianach: o działaniu prostym (powietrze - wysuwa trzpień) - typ P1 o działaniu odwrotnym (powietrze...
Czytaj dalej

Zawór dławiący typ ZWD1

Zawory dławiące są stosowane w układach pomiarowych, urządzeniach dla ciepłownictwa i w automatyce przemysłowej. Umożliwiają dławienie ciśnienia, regulację natężenia przepływu oraz całkowite odcięcie czynnika.
Czytaj dalej

Zawór minimalnego przepływu typ Z1B-M

Zawory minimalnego przepływu przeznaczone są do pracy w układach recyrkulacji pomp zasilających kotły energetyczne. Zabezpieczają one pompy przed hydraulicznym i cieplnym przeciążeniem w przypadku małego odbioru wody przez kocioł zapewniając minimalny przepływ w obwodzie obejściowym pompy (by-pass). Zawór typu Z1B-M...
Czytaj dalej

Zawór zaporowy typ ZWZ 11 i ZWZ 12

Zawory zaporowe są stosowane w układach pomiarowych poziomowskazów, przepływomierzy i w automatyce przemysłowej. Umożliwiają między innymi, odłączenie instalacji pomiarowej bezpośrednio przy zbiorniku, w którym jest mierzony poziom medium lub przy zwężce pomiarowej.
Czytaj dalej

Zawory iglicowe typ ZA

Zawory iglicowe przeznaczone są do montażu, uruchomienia i obsługi przetworników, manometrów i innego osprzętu w układach pomiarowych i regulacyjnych instalacji automatyki przemysłowej. W zależności od odmiany konstrukcyjnej, zawory iglicowe spełniają następującą funkcję: montaż przyrządu bezpośredni lub zdalny, zamknięcie (otwarcie) przepływu,...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne przelotowe dwugniazdowe typ Z10

Zawory typ Z10 (wcześniej stosowana nazwa: 10000DG) z grzybem ciśnieniowo odciążonym są stosowane jako końcowe elementy wykonawcze w układach automatyki i zdalnego sterowania. Służą do regulacji natężenia przepływu cieczy i gazów w przemyśle chemicznym, hutnictwie, okrętownictwie itp. Mogą być dostarczane...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne przelotowe jednogniazdowe typ Z1A

Stosowane są jako elementy wykonawcze w układach automatyki i zdalnego sterowania do regulacji przepływu cieczy, par i gazów. Szeroki zakres wykonań materiałowych, wysokie parametry w zakresie ciśnień i temperatur pracy, liczne odmiany konstrukcyjne przystosowane do wymagań procesu technologicznego sprawiają, że...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne przelotowe jednogniazdowe typ Z1B

Stosowane są jako elementy wykonawcze w układach automatyki i zdalnego sterowania do regulacji przepływu cieczy, par i gazów. Szeroki zakres wykonań materiałowych, wysokie parametry w zakresie ciśnień i temperatur pracy, liczne odmiany konstrukcyjne przystosowane do wymagań procesu technologicznego sprawiają, że...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne przelotowe jednogniazdowe typ Z1B-M

Stosowane są jako elementy wykonawcze w układach automatyki i zdalnego sterowania do regulacji przepływu cieczy, par i gazów. Szeroki zakres wykonań materiałowych, wysokie parametry w zakresie ciśnień i temperatur pracy, liczne odmiany konstrukcyjne przystosowane do wymagań procesu technologicznego sprawiają, że...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne trójdrogowe typ Z3

Stosowane są jako elementy wykonawcze w układach automatyki i zdalnego sterowania, do regulacji przepływu cieczy i gazów. Przeznaczone są do mieszania dwóch strumieni czynnika typ Z3M lub rozdziału jednego strumienia na dwa typ Z3R. Zalecane są do stosowania w ciepłownictwie,...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne typ Z

Stosowane są jako elementy wykonawcze w układach automatyki i zdalnego sterowania, do regulacji przepływu cieczy i gazów. Szeroki zakres wykonań materiałowych i odmian konstrukcyjnych sprawia, że zawory te stosowane są w wielu dziedzinach przemysłu jak: przemysł chemiczny, ciepłownictwo i energetyka,...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne typ Z-Ecoline

Opis: Stosowane w układach automatyki i zdalnego sterowania do regulacji przepływu i ciśnienia cieczy i gazów. Zawory są rekomendowane do wielu sektorów przemysłu takich jak: ciepłownictwo, wentylacje,energetyka. Dostępne są  trzy linie produktowe: Linia niebieska/BlueLine – wykonanie dla wody, pary, powietrza...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne typ Z33

Zawory regulujące typu Z33 (wcześniej stosowana nazwa: BR33) stanowią jedną z odmian zaworów, w których zmiana natężenia przepływu realizowana jest za pomocą mimośrodowo osadzonego grzyba obrotowego. Tego typu konstrukcje są przydatne szczególnie do regulacji przepływu w trudnych warunkach, gdzie istnieje...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne typ Z33 z napędami tłokowymi i obrotowymi

Zawory regulacyjne typ Z33 (wcześniej stosowana nazwa: BR33) produkowane są dotychczas w konfiguracji z siłownikami pneumatycznymi obrotowymi membranowo - sprężynowymi typ R/R-99. Celem niniejszej propozycji jest rozszerzenie oferty napędów zaworów typu Z33 o obrotowe tłokowe siłowniki pneumatyczne i elektryczne dostępne...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne Z1A-C1

Zawór tego typu stosowany jest z powodzeniem w gazownictwie, w instalacjach płynów złożowych, w których ze względu na obecność cząstek stałych występuje erozja wpływająca niszcząco na trwałość elementów wewnętrznych zaworu. Wysokie spadki ciśnienia i mieszanina dwufazowa powodują również możliwość wystąpienia...
Czytaj dalej

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

ul. Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
E-MAIL: sekretariat@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.710.992,60 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 3.710.992,60 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000