• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Kontakt

CENTRUM PRASOWE

Archiwa Przemysł spożywczy - POLNA S.A.

Destylatory i redestylatory

Oczyszczanie wody z rozpuszczonych soli mineralnych i gazów metodą destylacji jest możliwe dzięki zastosowaniu destylatorów DE5, DE10 plus, DE20 plus i redestylatorów typu REL5.
Czytaj dalej

Filtry siatkowe do ciepłowniczej armatury regulacyjnej typ FS-1

Filtry instalowane przed armaturą regulacyjną, są przeznaczone do oczyszczania przepływającego przez nie czynnika. Mogą być stosowane w ciepłownictwie oraz w innych gałęziach przemysłu.Istnieje możliwość wykonania zaworu zgodnie z Państwa indywidualnymi potrzebami.
Czytaj dalej

Regulator ciśnienia bezpośredniego działania typ ZSN 1

Regulatory są przeznaczone do regulacji zadanego ciśnienia w instalacji technologicznej połączonej z wylotem zaworu regulatora. Stosowane są w systemach ciepłowniczych, procesach przemysłowych przy przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i gazów niepalnych. Stosowanie innych czynników wymaga uzgodnienia z...
Czytaj dalej

Regulator ciśnienia bezpośredniego działania typ ZSN 3

Regulatory są przeznaczone do regulacji zadanego ciśnienia w instalacji technologicznej połączonej z wlotem zaworu regulatora. Stosowane są w systemach ciepłowniczych i procesach przemysłowych przy przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i gazów niepalnych. Stosowanie innych czynników wymaga uzgodnienia...
Czytaj dalej

Regulator ciśnienia bezpośredniego działania typ ZSN 5

Regulatory są przeznaczone do regulacji zadanego ciśnienia w instalacji technologicznej połączonej z wlotem zaworu regulatora. Stosowane są w systemach ciepłowniczych i procesach przemysłowych przy przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i gazów niepalnych. Stosowanie innych czynników wymaga uzgodnienia...
Czytaj dalej

Regulator różnicy ciśnień bezpośredniego działania typ ZSN 7

Regulatory są przeznaczone do regulacji zadanej różnicy ciśnień w instalacji technologicznej połączonej z wylotem lub wlotem zaworu regulatora. Stosowane są w systemach ciepłowniczych i procesach przemysłowych przy przepływie wody zimnej i gorącej, pary wodnej, powietrza i gazów niepalnych. Stosowanie innych...
Czytaj dalej

Schładzacz lancowy typ ST-1

Schładzacz lancowy ma zastosowanie w układach regulacji temperatury pary w przemyśle i energetyce. Zaletą schładzacza jest doskonała atomizacja wody i wysoka regulacyjność. Zapraszamy także do lektury opracowania dot. "Elementów Stacji Redukcyjno Schładzających" Istnieje możliwość wykonania schładzacza zgodnie z Państwa indywidualnymi...
Czytaj dalej

Schładzacz pierścieniowy typ SP-1

Woda chłodząca dostarczana jest do dyszy / dysz wtryskowych poprzez króciec zasilający kołnierzowy bądź z przyłączem spawanym. Ilość wody chłodzącej dostarczonej do rurociągu parowego jest regulowana przez zmiany jej ciśnienia na wlocie do schładzacza. Zapraszamy także do lektury opracowania dot....
Czytaj dalej

Schładzacz tłoczkowy typ ST-1

Schładzacz tłoczkowy ma zastosowanie w układach regulacji temperatury pary w przemyśle i energetyce. Zaletą schładzacza jest doskonała atomizacja wody i wysoka regulacyjność. Zapraszamy także do lektury opracowania dot. "Elementów Stacji Redukcyjno Schładzających" Istnieje możliwość wykonania schładzacza zgodnie z Państwa indywidualnymi...
Czytaj dalej

Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe typ P/R

Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe typ P/R są stosowane jako urządzenia sterujące pracą zaworów regulacyjnych oraz innych elementów nastawczych w automatyce przemysłowej. Wykonywane są w następujących odmianach: o działaniu prostym (powietrze - wysuwa trzpień) - typ P o działaniu odwrotnym (powietrze...
Czytaj dalej

Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe typ P1/R1

Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe typ P1/R1 są stosowane jako urządzenia sterujące pracą zaworów regulacyjnych oraz innych elementów nastawczych w automatyce przemysłowej. Wykonywane są w następujących odmianach: o działaniu prostym (powietrze - wysuwa trzpień) - typ P1 o działaniu odwrotnym (powietrze...
Czytaj dalej

Stacje redukcyjno-schładzające

Stacje redukcyjno-schładzające mają zastosowanie w energetyce przemysłowej do utrzymywania ciśnienia i temperatury pary w granicach uwarunkowanych procesem technologicznym przez wtrysk cieczy chłodzącej. Zapraszamy do lektury opracowania dot. "Elementów Stacji Redukcyjno Schładzających" Istnieje możliwość wykonania zaworu zgodnie z Państwa indywidualnymi potrzebami.
Czytaj dalej

Zawór dławiący typ ZWD1

Zawory dławiące są stosowane w układach pomiarowych, urządzeniach dla ciepłownictwa i w automatyce przemysłowej. Umożliwiają dławienie ciśnienia, regulację natężenia przepływu oraz całkowite odcięcie czynnika.
Czytaj dalej

Zawór minimalnego przepływu typ Z1B-M

Zawory minimalnego przepływu przeznaczone są do pracy w układach recyrkulacji pomp zasilających kotły energetyczne. Zabezpieczają one pompy przed hydraulicznym i cieplnym przeciążeniem w przypadku małego odbioru wody przez kocioł zapewniając minimalny przepływ w obwodzie obejściowym pompy (by-pass). Zawór typu Z1B-M...
Czytaj dalej

Zawór zaporowy typ ZWZ 11 i ZWZ 12

Zawory zaporowe są stosowane w układach pomiarowych poziomowskazów, przepływomierzy i w automatyce przemysłowej. Umożliwiają między innymi, odłączenie instalacji pomiarowej bezpośrednio przy zbiorniku, w którym jest mierzony poziom medium lub przy zwężce pomiarowej.
Czytaj dalej

Zawory iglicowe typ ZA

Zawory iglicowe przeznaczone są do montażu, uruchomienia i obsługi przetworników, manometrów i innego osprzętu w układach pomiarowych i regulacyjnych instalacji automatyki przemysłowej. W zależności od odmiany konstrukcyjnej, zawory iglicowe spełniają następującą funkcję: montaż przyrządu bezpośredni lub zdalny, zamknięcie (otwarcie) przepływu,...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne przelotowe dwugniazdowe typ Z10

Zawory typ Z10 (wcześniej stosowana nazwa: 10000DG) z grzybem ciśnieniowo odciążonym są stosowane jako końcowe elementy wykonawcze w układach automatyki i zdalnego sterowania. Służą do regulacji natężenia przepływu cieczy i gazów w przemyśle chemicznym, hutnictwie, okrętownictwie itp. Mogą być dostarczane...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne przelotowe jednogniazdowe typ Z1A

Stosowane są jako elementy wykonawcze w układach automatyki i zdalnego sterowania do regulacji przepływu cieczy, par i gazów. Szeroki zakres wykonań materiałowych, wysokie parametry w zakresie ciśnień i temperatur pracy, liczne odmiany konstrukcyjne przystosowane do wymagań procesu technologicznego sprawiają, że...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne przelotowe jednogniazdowe typ Z1B

Stosowane są jako elementy wykonawcze w układach automatyki i zdalnego sterowania do regulacji przepływu cieczy, par i gazów. Szeroki zakres wykonań materiałowych, wysokie parametry w zakresie ciśnień i temperatur pracy, liczne odmiany konstrukcyjne przystosowane do wymagań procesu technologicznego sprawiają, że...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne przelotowe jednogniazdowe typ Z1B-M

Stosowane są jako elementy wykonawcze w układach automatyki i zdalnego sterowania do regulacji przepływu cieczy, par i gazów. Szeroki zakres wykonań materiałowych, wysokie parametry w zakresie ciśnień i temperatur pracy, liczne odmiany konstrukcyjne przystosowane do wymagań procesu technologicznego sprawiają, że...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne trójdrogowe typ Z3

Stosowane są jako elementy wykonawcze w układach automatyki i zdalnego sterowania, do regulacji przepływu cieczy i gazów. Przeznaczone są do mieszania dwóch strumieni czynnika typ Z3M lub rozdziału jednego strumienia na dwa typ Z3R. Zalecane są do stosowania w ciepłownictwie,...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne typ Z

Stosowane są jako elementy wykonawcze w układach automatyki i zdalnego sterowania, do regulacji przepływu cieczy i gazów. Szeroki zakres wykonań materiałowych i odmian konstrukcyjnych sprawia, że zawory te stosowane są w wielu dziedzinach przemysłu jak: przemysł chemiczny, ciepłownictwo i energetyka,...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne typ Z-Ecoline

Opis: Stosowane w układach automatyki i zdalnego sterowania do regulacji przepływu i ciśnienia cieczy i gazów. Zawory są rekomendowane do wielu sektorów przemysłu takich jak: ciepłownictwo, wentylacje,energetyka. Dostępne są  trzy linie produktowe: Linia niebieska/BlueLine – wykonanie dla wody, pary, powietrza...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne typ Z33

Zawory regulujące typu Z33 (wcześniej stosowana nazwa: BR33) stanowią jedną z odmian zaworów, w których zmiana natężenia przepływu realizowana jest za pomocą mimośrodowo osadzonego grzyba obrotowego. Tego typu konstrukcje są przydatne szczególnie do regulacji przepływu w trudnych warunkach, gdzie istnieje...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne typ Z33 z napędami tłokowymi i obrotowymi

Zawory regulacyjne typ Z33 (wcześniej stosowana nazwa: BR33) produkowane są dotychczas w konfiguracji z siłownikami pneumatycznymi obrotowymi membranowo - sprężynowymi typ R/R-99. Celem niniejszej propozycji jest rozszerzenie oferty napędów zaworów typu Z33 o obrotowe tłokowe siłowniki pneumatyczne i elektryczne dostępne...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne Z1A-C1

Zawór tego typu stosowany jest z powodzeniem w gazownictwie, w instalacjach płynów złożowych, w których ze względu na obecność cząstek stałych występuje erozja wpływająca niszcząco na trwałość elementów wewnętrznych zaworu. Wysokie spadki ciśnienia i mieszanina dwufazowa powodują również możliwość wystąpienia...
Czytaj dalej

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

ul. Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
E-MAIL: sekretariat@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.710.992,60 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 3.710.992,60 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000