• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Kontakt

CENTRUM PRASOWE

Archiwa Podawanie smaru - POLNA S.A.

Czterodrogowy rozdzielacz elektromagnetyczny ER*

Rozdzielacz jest przeznaczony do zmiany kierunku przepływu smaru w dwuprzewodowym układzie centralnego smarowania. Jest stosowany w układzie smarowniczym ( w bliskim sąsiedztwie pompy), w którym pompa nie posiada rozdzielacza.
Czytaj dalej

Dozowniki dwuprzewodowe DD

Dozowniki dwuprzewodowe (rozdzielacze dozujące) są przeznaczone do podawania określonych porcji środka smarującego do punktów smarnych w maszynach i urządzeniach.Są częściami składowymi dwuprzewodowych układów centralnego smarowania.
Czytaj dalej

Pistolet smarowniczy SP 10 i przewód giętki WP 10

Pistolet smarowniczy (połączony z wylotem pompy przy użyciu przewodu giętkiego) służy do doprowadzania smaru do węzłów trących, których obudowy są wyposażone w smarowniczki kulkowe lub inne.
Czytaj dalej

Pompa centralnego smarowania PA 12*

Pompa jest przeznaczona do smarowania węzłów trących w podwoziach pojazdów i w maszynach. Podawanie smaru z pompy do punktu odbioru, wyposażonego w smarowniczkę kulkową, następuje za pośrednictwem pistoletu smarowniczego, połączonego z pompą przewodem elastycznym. Pompa jest zalecona do wyposażenia stanowisk...
Czytaj dalej

Pompa centralnego smarowania PD 11 I 31*

Pompa jest przeznaczona do smarowania węzłów trących w maszynach i urządzeniach za pośrednictwem rozdzielaczy dozujących (dozowników dwuprzewodowych). Jest zalecana do stosowania na maszynach i urządzeniach silnie obciążonych, z dużą liczbą punktów smarnych rozmieszczonych w znacznych odległościach od siebie i wymagających...
Czytaj dalej

Pompa centralnego smarowania PD 20 I PD 30*

Pompa jest przeznaczona do smarowania węzłów trących w maszynach i urządzeniach za pośrednictwem rozdzielaczy dozujących (dozowników dwuprzewodowych). Jest zalecana do stosowania na maszynach i urządzeniach silnie obciążonych, z dużą liczbą punktów smarnych rozmieszczonych w znacznych odległościach od siebie i wymagających...
Czytaj dalej

Pompa centralnego smarowania PD 40

Pompa jest przeznaczona do okresowego podawania smaru lub oleju do węzłów trących w maszynach za pośrednictwem dozowników dwuprzewodowych (rozdzielaczy dozujących). Jest zalecana do obsługi maszyn i urządzeń silnie obciążonych, z liczbą punktów smarnych do 50, rozmieszczonych w niedużych odległościach od...
Czytaj dalej

Pompa do napełniania PZ 40

Pompa jest przeznaczona do przetłaczania olejów i smarów plastycznych z beczek lub innych opakowań do zbiorników pomp centralnego smarowania typu PA, PD i innych.Może być stosowana również do napełniania środkami smarującymi innych pojemników.
Czytaj dalej

Pompa smarownicza MPS 10

Pompa jest przeznaczona do smarowania smarem plastycznym lub olejem maszyn i urządzeń wymagających ciągłego podawania środka smarującego w małych ilościach. Doprowadzenie smaru do każdego punktu odbioru odbywa się oddzielnym przewodem, bezpośrednio z pompy. Jest zalecana w szczególności do smarowania maszyn...
Czytaj dalej

Pompa z napędem ręcznym PR 14

Pompa jest przeznaczona do okresowego wtłaczania smaru plastycznego za pomocą rozdzielaczy (dozowników dwuprzewodowych ) do współpracujących powierzchni w maszynach. Jest zalecana do stosowania w maszynach i urządzeniach o liczbie punktów smarnych poniżej 50, pracujących okresowo i wymagających smarowanie z niedużą...
Czytaj dalej

Pompa z żurawiem PZ 31

Pompa jest przeznaczona do przetłaczania smaru plastycznego z bębnów (beczek) o pojemności 200 dm3 wg BN-76/5046-03 do zbiorników pomp centralnego smarowania np. typu PA, PD i innych. Może być stosowana również do napełniania smarem plastycznym innych pojemników.
Czytaj dalej

Pompa załadowcza PZ 20

Pompa jest przeznaczona do napełniania smarem plastycznym zbiorników pomp centralnego smarowania typu PR 14 i innych.Może być stosowana również do napełniania środkami smarującymi innych pojemników.
Czytaj dalej

Stanowisko do smarowania typu SA 1*

Stanowisko jest przeznaczone do smarowania węzłów trących w podwoziach pojazdów i w maszynach. Podawanie smaru z pompy do punktu smarowania, wyposażonego w smarowniczkę kulkową, następuje za pośrednictwem pistoletu smarowniczego, połączonego z pompą przewodem elastycznym.
Czytaj dalej

Urządzenie sterujące SAS*

Urządzenie sterujące jest przeznaczone do automatycznego i ręcznego sterowania działaniem dwuprzewodowych układów centralnego smarowania oraz sygnalizowania stanów ich pracy i awarii. W zależności od odmiany może być stosowane w układzie smarowniczym z rozdzielaczem sterującym elektromagnetycznym lub hydraulicznym. Może być stosowane...
Czytaj dalej

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

ul. Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
E-MAIL: sekretariat@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.710.992,60 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 3.710.992,60 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000