• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Kontakt

CENTRUM PRASOWE

Archiwa Schładzanie - POLNA S.A.

Schładzacz lancowy typ ST-1

Schładzacz lancowy ma zastosowanie w układach regulacji temperatury pary w przemyśle i energetyce. Zaletą schładzacza jest doskonała atomizacja wody i wysoka regulacyjność. Zapraszamy także do lektury opracowania dot. "Elementów Stacji Redukcyjno Schładzających" Istnieje możliwość wykonania schładzacza zgodnie z Państwa indywidualnymi...
Czytaj dalej

Schładzacz pierścieniowy typ SP-1

Woda chłodząca dostarczana jest do dyszy / dysz wtryskowych poprzez króciec zasilający kołnierzowy bądź z przyłączem spawanym. Ilość wody chłodzącej dostarczonej do rurociągu parowego jest regulowana przez zmiany jej ciśnienia na wlocie do schładzacza. Zapraszamy także do lektury opracowania dot....
Czytaj dalej

Schładzacz tłoczkowy typ ST-1

Schładzacz tłoczkowy ma zastosowanie w układach regulacji temperatury pary w przemyśle i energetyce. Zaletą schładzacza jest doskonała atomizacja wody i wysoka regulacyjność. Zapraszamy także do lektury opracowania dot. "Elementów Stacji Redukcyjno Schładzających" Istnieje możliwość wykonania schładzacza zgodnie z Państwa indywidualnymi...
Czytaj dalej

Stacje redukcyjno-schładzające

Stacje redukcyjno-schładzające mają zastosowanie w energetyce przemysłowej do utrzymywania ciśnienia i temperatury pary w granicach uwarunkowanych procesem technologicznym przez wtrysk cieczy chłodzącej. Zapraszamy do lektury opracowania dot. "Elementów Stacji Redukcyjno Schładzających" Istnieje możliwość wykonania zaworu zgodnie z Państwa indywidualnymi potrzebami.
Czytaj dalej

Zawór minimalnego przepływu typ Z1B-M

Zawory minimalnego przepływu przeznaczone są do pracy w układach recyrkulacji pomp zasilających kotły energetyczne. Zabezpieczają one pompy przed hydraulicznym i cieplnym przeciążeniem w przypadku małego odbioru wody przez kocioł zapewniając minimalny przepływ w obwodzie obejściowym pompy (by-pass). Zawór typu Z1B-M...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne przelotowe dwugniazdowe typ Z10

Zawory typ Z10 (wcześniej stosowana nazwa: 10000DG) z grzybem ciśnieniowo odciążonym są stosowane jako końcowe elementy wykonawcze w układach automatyki i zdalnego sterowania. Służą do regulacji natężenia przepływu cieczy i gazów w przemyśle chemicznym, hutnictwie, okrętownictwie itp. Mogą być dostarczane...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne przelotowe jednogniazdowe typ Z1A

Stosowane są jako elementy wykonawcze w układach automatyki i zdalnego sterowania do regulacji przepływu cieczy, par i gazów. Szeroki zakres wykonań materiałowych, wysokie parametry w zakresie ciśnień i temperatur pracy, liczne odmiany konstrukcyjne przystosowane do wymagań procesu technologicznego sprawiają, że...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne przelotowe jednogniazdowe typ Z1B

Stosowane są jako elementy wykonawcze w układach automatyki i zdalnego sterowania do regulacji przepływu cieczy, par i gazów. Szeroki zakres wykonań materiałowych, wysokie parametry w zakresie ciśnień i temperatur pracy, liczne odmiany konstrukcyjne przystosowane do wymagań procesu technologicznego sprawiają, że...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne przelotowe jednogniazdowe typ Z1B-M

Stosowane są jako elementy wykonawcze w układach automatyki i zdalnego sterowania do regulacji przepływu cieczy, par i gazów. Szeroki zakres wykonań materiałowych, wysokie parametry w zakresie ciśnień i temperatur pracy, liczne odmiany konstrukcyjne przystosowane do wymagań procesu technologicznego sprawiają, że...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne trójdrogowe typ Z3

Stosowane są jako elementy wykonawcze w układach automatyki i zdalnego sterowania, do regulacji przepływu cieczy i gazów. Przeznaczone są do mieszania dwóch strumieni czynnika typ Z3M lub rozdziału jednego strumienia na dwa typ Z3R. Zalecane są do stosowania w ciepłownictwie,...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne typ Z

Stosowane są jako elementy wykonawcze w układach automatyki i zdalnego sterowania, do regulacji przepływu cieczy i gazów. Szeroki zakres wykonań materiałowych i odmian konstrukcyjnych sprawia, że zawory te stosowane są w wielu dziedzinach przemysłu jak: przemysł chemiczny, ciepłownictwo i energetyka,...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne typ Z-Ecoline

Opis: Stosowane w układach automatyki i zdalnego sterowania do regulacji przepływu i ciśnienia cieczy i gazów. Zawory są rekomendowane do wielu sektorów przemysłu takich jak: ciepłownictwo, wentylacje,energetyka. Dostępne są  trzy linie produktowe: Linia niebieska/BlueLine – wykonanie dla wody, pary, powietrza...
Czytaj dalej

Zawory regulacyjne Z1A-C1

Zawór tego typu stosowany jest z powodzeniem w gazownictwie, w instalacjach płynów złożowych, w których ze względu na obecność cząstek stałych występuje erozja wpływająca niszcząco na trwałość elementów wewnętrznych zaworu. Wysokie spadki ciśnienia i mieszanina dwufazowa powodują również możliwość wystąpienia...
Czytaj dalej

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

ul. Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
E-MAIL: sekretariat@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.710.992,60 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 3.710.992,60 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000