• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский
Kontakt

CENTRUM PRASOWE

Tomasz Wiech, Autor w serwisie POLNA S.A.

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY ZAKŁADÓW AUTOMATYKI „POLNA” S.A. O WYPŁACIE DYWIDENDY ZA 2023 R.

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z siedzibą w Przemyślu, informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.  w uchwale nr 6 z dnia 11 czerwca 2024 r. podjęło decyzję o wypłacie akcjonariuszom dywidendy z zysku netto za rok obrotowy...
Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 97/2024 (6999) pozycja 24657 z dnia 20 maja 2024r. (https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow) zostało opublikowane ogłoszenie o zwołaniu na dzień 11.06.2024 Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A.”
Czytaj dalej

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

ul. Obozowa 23 Str
37-700 Przemyśl
POLSKA

TEL: 16 678 66 01
E-MAIL: sekretariat@polna.com.pl

KRS: 0000090173 z dnia 12.02.2002 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 650009986     NIP: 795-020-07-05     BDO: 000030128
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 3.710.992,60 PLN
KAPITAŁ WPŁACONY: 3.710.992,60 PLN
NUMER KONTA BANKOWEGO: Santander Bank Polska S.A 88 1500 1634 1216 3005 5238 0000